Μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται να ενεργοποιήσει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας περισσότεροι από 100.000 επαγγελματίες θα διεκδικήσουν 8μηνη επιδότηση για να πληρώσουν τη δόση του δανείου τους.

 Στόχος, μέχρι το τέλος Μαίου να ξεκινήσει η καταβολή της επιδότησης η οποία μπορεί να φτάνει ακόμη και στα… 50.000 ευρώ ανά μήνα (ή συνολικά έως και 400.000 ευρώ) ανάλογα με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης (έσοδα, αριθμό εργαζομένων κλπ).

 Το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί και η τελευταία αίτηση επιδότησης προκειμένου όσοι έχουν είτε πράσινα είτε κόκκινα δάνεια, να επιδοτηθούν (σε ορισμένες περιπτώσεις και αναδρομικά) για τις δόσεις των δανείων όλης της περιόδου από τον Μάιο μέχρι και τον Δεκέμβριο.

Το πώς θα γίνει ο υπολογισμός της επιδότησης, εξαρτάται:

1. Πρώτον από τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης

2. Δεύτερον από τα έσοδά της και

3. Τρίτον από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται στο δάνειο. Τα ποσοστά επιδότησης θα είναι μεγαλύτερα για τα πράσινα δάνεια, μικρότερη για τα κόκκινα και ακόμη μικρότερη για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί.

Για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει το πρόγραμμα, ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:

1. Σε επαγγελματικό δάνειο με υπόλοιπο 200.000 ευρώ και επιτόκιο 5%, έχουν μείνει 6 χρόνια μέχρι την οριστική αποπληρωμή. Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 3.232 ευρώ. Το δάνειο είναι πράσινο ενώ η επιχείρηση απασχολεί 5 άτομα προσωπικό. Η επιχείρηση θα επιδοτηθεί με 2908 ευρώ για το πρώτο τρίμηνο (ανά μήνα) με 2585 ευρώ για το 2ο τρίμηνο επίσης ανά μήνα και με 2262 ευρώ ανά μήνα για το τελευταίο δίμηνο. Η συνολική επιδότηση θα φτάσει τα 21.000 ευρώ και για όλο αυτό το διάστημα η επιχείρηση θα βάλει από το ταμείο της μόλις 4848 ευρώ. Για να λάβει την επιδότηση των 21.000 ευρώ η επιχείρηση θα πρέπει τα έοσδά της να μην ξεπερνούν τα δύο εκατ. ευρώ, οι καταθέσεις είναι κάτω από ένα εκατ. ευρώ και η ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 2,5 εκατ. ευρώ.

2. Ενας ελεύθερος επαγγελματίας έχει λάβει επαγγελματικό δάνειο 50.000 ευρώ με επιτόκιο 7%. Η δόση ανέρχεται στα 683 ευρώ καθώς μένουν 10 χρόνια για την αποπληρωμή. Δεν απασχολεί προσωπικό. Θα επιδοτηθεί συνολικά με 3793 για 8 μήνες και θα πληρώσει μόλις 875 ευρώ. Αρκεί τα ετήσια έσοδα να μην ξεπερνούν τα 42.000 ευρώ, οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τα 40.000 ευρώ και η αξία της ακίνητης περιουσίας να είναι μικρότερη από 600.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ 2”

Το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ 2” απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

1. Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.

2. Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.

3. Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης.

4. Κριτήρια τα οποία επιτρέπουν σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα, χωρίς περιορισμό ως προς το ανώτατο όριο οφειλής για αυτές.

Συγκεκριμένα, για τους δικαιούχους, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στα εξής ποσοστά:

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Η διαδικασία

Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μία επιχείρηση για να λάβει την επιδότηση είναι 5:

1. Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών (www.keyd.gov.gr) ή στην ενιαία πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr). Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εντός του μήνα Μαρτίου 2021. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της.

2. Έλεγχοι επιλεξιμότητας: Διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη. Αντλούνται αυτόματα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του δημοσίου και των τραπεζών – διαχειριστών δανείων.

3. Έγκριση επιδότησης: Εκδίδεται ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης από την ΕΓΔΙΧ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ο οφειλέτης, ώστε να το γνωρίζει.

4. Συνεννόηση με τράπεζα ή διαχειριστή δανείων: Ο οφειλέτης έρχεται σε επαφή με τους πιστωτές (τράπεζες ή διαχειριστές δανείων), με σκοπό να ρυθμίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

5. Καταβολή επιδότησης: Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η καταβολή της 1ης δόσης της επιδότησης θα διενεργηθεί στις 31/5/2021 και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου. Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή διαχειριστή δανείου και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η ρύθμιση του δανείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 15/7/2021.

Πηγή: patrastimes.gr