Αυτό είναι το νέο πλαίσιο που θα ισχύει από το νέο έτος για όσους δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους για την κύρια κατοικία:

Θα κηρύσσουν πτώχευση –μέσω του νέου πτωχευτικού κώδικα που δίνεται αυτή την εβδομάδα στη δημοσιότητα- αλλά αντί το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, θα μεταβιβάζεται σε έναν ιδιωτικό «φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης» από τον οποίο θα ενοικιάζουν το σπίτι τους με ενοίκιο που θα υπολογίζεται με το μέσο επιτόκιο του στεγαστικού δανείου –σήμερα περίπου 2,6%- επί της αξίας του ακινήτου που θα καθορίζεται από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Όσοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια –το εισόδημά τους να μην ξεπερνά τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης- θα δικαιούνται επιδότηση ενοικίου το ύψος της οποίας θα φτάνει ακόμη και στα 210 ευρώ τον μήνα ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού. Όσοι στα τρία χρόνια από την έναρξη αυτής της διαδικασίας διαπιστώσουν ότι μπορούν να πληρώσουν μεγαλύτερα ποσά, θα έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τη σύμβαση σε συμβόλαιο «επαναγοράς».
Πώς θα αποκτούν ξανά την κυριότητα του ακινήτου
Καταβάλλοντας μεγαλύτερο μηνιαίο ποσό, θα μπορούν με αυτό τον τρόπο με τη συμπλήρωση μιας 20ετίας να ανακτήσουν την κυριότητα του ακινήτου. Δεδομένου ότι για τις μικρές κατοικίες το ετήσιο ενοίκιο θα συγκρατείται –μέσω της σύνδεσης με το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου- σε χαμηλά επίπεδα της τάξεως του 2,5% το ενοίκιο για ακίνητα της τάξεως των 100000-200.000 ευρώ, θα ανέρχεται στα 2500-5000 ευρώ τον χρόνο ή στα 210-420 ευρώ ανά μήνα.

Αν αφαιρεθεί και η επιδότηση του ενοικίου –για όσους θα προβλέπεται- το μηνιαίο ενοίκιο που θα καταβάλλεται τελικώς θα είναι ακόμη και μηδενικό για μια πενταμελή οικογένεια, ενώ θα κυμαίνεται από τα 50 έως τα 200 ευρώ για ένα τριμελές ή τετραμελές νοικοκυριό. Αν πάλι το νοικοκυριό αποφασίσει στην 3ετία να διεκδικήσει την επαναγορά του ακινήτου, τότε, μέσω της μακροχρόνιας μίσθωσης θα πληρώνει ακόμη και 550 ευρώ τον μήνα επί 20 χρόνια για μια περίοδο που θα φτάνει στα 20 έτη. Και αυτό διότι ουσιαστικά μέσω του μηνιαίου ποσού δεν θα καταβάλλει μόνο τόκους αλλά θα αποπληρώνει σταδιακά και την αξία του ακινήτου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Δάνεια α’ κατοικίας: Πώς θα σώσετε το σπίτι σας από πλειστηριασμό πληρώνοντας ενοίκιο 50 – 200 ευρώ
Σταϊκούρας: Θα βοηθήσουμε περισσότερο τους εποχικούς – Εγγυημένα τα αναδρομικά στους συνταξιούχους
Τι θα προβλέπει ο νέος πτωχευτικός κώδικας για την κύρια κατοικία;
·Θα εξετάζεται αν το νοικοκυριό μπορεί να μπει στη διαδικασία διάσωσης του δικαιώματος διαμονής στην κύρια κατοικία. Δικαιούχοι θα είναι όσοι έχουν μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%, αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας έως 200.000 ευρώ (με προσαύξηση 40.000 ευρώ για τον παντρεμένο και 20.000 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τρία παιδιά) αλλά και οφειλές σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών που να υπερβαίνουν κατά τουλάχιστον 50% την αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, το δικαίωμα της ενοικίασης της κύριας κατοικίας, δεν θα ισχύει για όλους αλλά μόνο για όσους πληρούν τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν.

·Θα εξετάζεται ποια νοικοκυριά είναι ευάλωτα καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις θα προσφέρεται και στεγαστική συνδρομή από το κράτος δηλαδή επίδομα ενοικίου. Το πιθανότερο είναι ότι θα είναι το ίδιο ενοίκιο που δίνεται και σήμερα. Ως «ευάλωτο» θα θεωρείται το νοικοκυριό με μηνιαίο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας 120.000 ευρώ για τον άγαμο (συν 40.000 ευρώ για τον παντρεμένο συν 20.000 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τρία). Το ποσό της στεγαστικής συνδρομής είναι 70 ευρώ τον μήνα για τον εργένη, 105 ευρώ για τον παντρεμένο, 150 ευρώ αν υπάρχει ένα παιδί, 185 ευρώ αν υπάρχουν δύο παιδιά και 210 ευρώ αν υπάρχουν τρία παιδιά.

·Το ακίνητο αυτών των νοικοκυριών θα μεταβιβάζεται σε έναν φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης. Ο ιδιοκτήτης, θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει την κύρια κατοικία του στον φορέα απόκτησης και να την μισθώσει αμέσως από αυτόν για δώδεκα χρόνια. Αν δεν έχει καθυστέρηση στην καταβολή ενοικίου για περισσότερες από 90 ημέρες, η σύμβαση μίσθωσης δεν θα μπορεί να διακοπεί.

·Αν το ακίνητο ανήκει κατά ένα μέρος στον πτωχευμένο, για την μίσθωση θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες.

·Το ενοίκιο θα συνδέεται με απόδοση ίση με το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων. Π.χ αν η αξία του ακινήτου είναι 100.000 ευρώ (θα προσδιορίζεται από εκτιμητή) και το μέσο επιτόκιο 2,5%, τότε το ετήσιο ενοίκιο θα ανέρχεται στα 3000 ευρώ ή 250 ευρώ τον μήνα. Και αν το νοικοκυριό είναι ευάλωτο, θα εισπράττει έως και 210 ευρώ επιδότηση.

·Μέσα στα πρώτα τρία χρόνια της μίσθωσης, ο ενδιαφερόμενος θα έχει δικαίωμα να μετατρέψει τη σύμβαση μίσθωσης σε σύμβαση επαναγοράς η οποία θα διαρκεί 20 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι τα μισθώματα θα αφαιρούνται εν μέρει από το τελικό κόστος ανάκτησης. Αν δεν γίνει αυτή η μετατροπή, στο τέλος της 12ετίας ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον επαναγοράς του ακινήτου κατά προτεραιότητα. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια, θα πρέπει να καταβάλλει ολόκληρο το τίμημα αγοράς με βάση τα δεδομένα που θα ισχύουν εκείνη την περίοδο στην κτηματαγορά.

Πηγή: patrastimes.gr