Μέσα στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος πληρωμών για όσους δανειολήπτες έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Γέφυρα».

Πρόκειται για τους δανειολήπτες οι οποίοι όχι μόνο επιδοτήθηκαν το Νοέμβριο αλλά και όσους έχουν καταστεί επιλέξιμοι και ολοκληρώθηκε η διαδικασία εντός του Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Νοεμβρίου ξεκίνησε η πρώτη φάση των πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα «Γέφυρα» συνολικού ποσού 9,9 εκατ. ευρω που αντιστοιχούσαν στην επιδότηση 42.449 εξυπηρετούμενων δανείων. Η συγκεκριμένη κρατική επιδότηση καλύπτει τη μηνιαία δόση των δανείων σε ποσοστό έως 90% για τους τρεις πρώτους μήνες, 80% για τους επόμενους τρεις μήνες και 70% για τους τρεις τελευταίους μήνες. Οι δικαιούχοι καλούνται, πλέον, να πληρώσουν μόνο το μέρος της δόσης του δανείου που τους αναλογεί, ακριβώς με την ίδια διαδικασία που ίσχυε έως τώρα.

Η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει κατά τρεις μήνες το πρόγραμμα «Γέφυρα», ωστόσο παρέμεινε το διάστημα των 9 μηνών της κρατικής επιδότησης. Εντός του τριμήνου οι δανειολήπτες θα έχουν τα δυνατότητα σε συνεργασία με τις τράπεζες να ρυθμίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και στη συνέχεια να λάβουν την κρατική επιδότηση.

Ταυτόχρονα παρατάθηκαν μέχρι 1η Ιουνίου 2021, οι αναστολές δόσεων και τα προγράμματα επιδότησης για εννέα μήνες. Οι παρατάσεις αυτές δίνονται μέχρι την έναρξη του νέου πτωχευτικού νόμου, ενώ στην περίπτωση της εννεάμηνης επιδότησης δόσεων δεν μπορεί να ξεπερνά το τέλος του 2021. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι επιδότηση δόσεων για εννέα μήνες θα έχουν όσοι δανειολήπτες μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, οι επιδοτήσεις θα διαρκούν το πολύ μέχρι το τέλος του έτους.

Σημειώνεται πως δεν υπάρχουν τροποποιήσεις στηναρχική δομή του προγράμματος «Γέφυρα» αναφορικά με τους επιλέξιμους δανειολήπτες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα έως τις 31 Οκτωβρίου 2020. Επομένως δεν μπορεί κάποιος δανειολήπτης να υποβάλλει εκ νέου αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, ούτε αλλάζει η διάρκεια της κρατικής επιδότησης η οποία παραμένει στους 9 μήνες. Θα αφορά μόνο όσους έκαναν εμπρόθεσμα αίτηση στην σχετική πλατφόρμα.
Ποιους αφορά

Ουσιαστικά η παράταση αφορά στους δανειολήπτες με «κόκκινα» δάνεια που έχουν πληγεί από την πανδημία, είναι επιλέξιμοι και χρειάζεται να ρυθμίσουν πρώτα το δάνειο τους και κατόπιν να λάβουν την κρατική επιδότηση. Η τρίμηνη παράταση συνεπάγεται αντίστοιχη παράταση κατά τρεις μήνες και της έναρξης της επιδότησης.

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε πως οι δανειολήπτες που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια είχαν προθεσμία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου για να ρυθμίσουν το δάνειο τους κατόπιν συμφωνίας με την τράπεζα και οι τελευταίες επιδοτήσεις θα πραγματοποιούνταν εντός του Ιανουαρίου.

Μεταξύ των βασικών κριτηρίων είναι η αξία της κύριας κατοικίας του να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη) και η ακίνητη περιουσία του να μην υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.

Ειδικά για τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή έχουν καταγγελθεί, τα βήματα που χρειάζονται να γίνουν για ένα δάνειο που κρίνεται επιλέξιμο πριν ξεκινήσει η επιδότηση από το Δημόσιο είναι:

  • ο αιτών θα πρέπει πρώτα να έρθει σε συμφωνία με την τράπεζα ή άλλον χρηματοδοτικό φορέα προκειμένου να ρυθμιστεί το δάνειο
  • η τράπεζα καλεί τον οφειλέτη για να συμφωνήσουν σε μια κοινά αποδεκτή αναδιάρθρωση του δανείου.
  • ο οφειλέτης θα πρέπει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα ζητηθούν εντός 15 ημερών. Μετά την κοινοποίηση της συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του δανείου, ο οφειλέτης έχει περιθώριο 15 ημέρες από την πρόταση για την αποδεχθεί ή όχι.
  • αν υπάρξει συμφωνία τότε η τράπεζα αποστέλλει σχετική ενημέρωση στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με το ποσό της μηνιαίας δόσης προκειμένου να ξεκινήσει να καταβάλλεται η συνεισφορά του Δημοσίου

Να σημειωθεί ότι η επιδότηση από το Δημόσιο καταβάλλεται σε ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς οι οποίοι πιστώνονται σε μηνιαία βάση.

Διακοπή της επιδότησης

Η επιδότηση διακόπτεται αν κατά τη διάρκεια των 9 μηνών διαπιστωθεί ότι η αίτηση είναι ψευδής ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Επίσης αν ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που τον βαρύνει ή δεν παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά του και δεν παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται από το Δημόσιο, τότε διακόπτεται η επιδότηση.

Πηγή: patrastimes.gr