Δέκα μέτρα που επηρεάζουν εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς αλλά και άνεργους περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ, στη Βουλή, στο πλαίσιο του νέου πακέτου μέτρων στήριξης των εγχώριων επιχειρήσεων και εργαζόμενων για το Φθινόπωρο.

Υπό το φόβο της δραματικής αύξησης της ανεργίας το οικονομικό επιτελείο -που δέχεται πιέσεις από την πλευρά των κοινωνικών φορέων για περαιτέρω πρόνοιες με στόχο την ανάσχεση των σαρωτικά αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού- κατέθεσε στη Βουλή σχέδιο νόμου με επεκτάσεις μέτρων που ήδη εφαρμόζονται αλλά και νέα μέτρα για εργαζόμενους γονείς αλλά και για μισθωτούς που θα μπαίνουν σε προληπτική καραντίνα.

Από αυτά, ξεχωρίζουν η νέα, διορθωμένη διάταξη για την αναπλήρωση μέρους των ημερών απουσίας του μισθωτού από την εργασία του λόγω υποχρεωτικής καραντίνας, η διαδικασία καταβολής του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους με συμβάσεις σε αναστολή αλλά και η μείωση του απαιτούμενου αριθμού ενσήμων από 100 σε 50 για το επίδομα ανεργίας στους εποχιακά εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα.

Παράλληλα, αλλάζει εκ νέου το χρονοδιάγραμμα για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, με τις διαδικασίες να ξεκινούν το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου 2020 και να ολοκληρώνονται εντός του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Μαρτίου 2021.

Αναλυτικά, το νέο φθινοπωρινό πακέτο μέτρων περιλαμβάνει:

1. Νέα διάταξη για την προληπτική καραντίνα. Εργαζόμενος που τίθεται σε προληπτική καραντίνα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, θα υποχρεούται να αναπληρώνει μετά την επιστροφή στην εργασία του τις μισές εργάσιμες ημέρες και ώρες κατά τις οποίες έμεινε εκτός, με υπερεργασία μιας ώρας ανά ημέρα εκτός του συμβατικού του ωραρίου κι εφόσον δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί τηλεργασία. Η αναπλήρωση των ωρών που χάθηκαν κατά την διάρκεια της προληπτικής καραντίνας των 7 ή 14 ημερών, η οποία θα αμείβεται και θα ασφαλίζεται κανονικά, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

2. Θεσμοθετείται νέα ειδική άδεια για εργαζόμενους γονείς παιδιών που θα νοσήσουν από τον κορωνοιό που θα χρηματοδοτείται από τον εργοδότη και το κράτος. Για την λήψη της θα απαιτείται ιατρική γνωμάτευση – βεβαίωση, η οποία θα καθορίζει και τη χρονική της διάρκεια. Τη νέα αυτή ειδική άδεια θα μπορούν να λάβουν οι γονείς παιδιών που θα νοσήσουν από κορωνοϊό, μετά και το άνοιγμα των σχολείων. Αν και δεν θα νοσούν κατ αρχήν οι ίδιοι, δεν θα μπορούν για λόγους πρόληψης να πάνε στη δουλειά τους, όποτε θα δικαιούνται την νέα ειδική άδεια.

3. Επέκταση των αναστολών συμβάσεων εργασίας και της ειδικής αποζημίωσης των έως 534 ευρώ για τους εργαζόμενους στους κλάδους εστίασης, μεταφορών, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτισμού και για τον Οκτώβριο. Όσοι εργαζόμενοι τεθούν σε αναστολή ολόκληρο τον Οκτώβριο θα δικαιούνται 534 ευρώ. Διαφορετικά θα λάβουν 17,8 ευρώ ανά ημέρα αναστολής. Δεν αποκλείεται, με επόμενη νομοθετική παρέμβαση, να υπάρξει παράταση του μέτρου έως και το τέλος του χρόνου, όπως ζητούν οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

4. Επέκταση της χρονικής διάρκειας ισχύος του μηχανισμού «Συν -Εργασία» μέχρι το τέλος του έτους για όλες τις επιχειρήσεις, όπως ισχύει ήδη για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αερομεταφορών.

5. Μετατίθεται για το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους η θεσμοθέτηση από πλευράς του υπουργείου Εργασίας, του νέου κατώτατου μισθού. Οι διαδικασίες με την πρόσκληση από την Επιτροπή Συντονισμού Διαβούλευσης θα ξεκινήσει στο τέλος Νοεμβρίου.

6. Μειώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης από 100 σε 50 για το επίδομα ανεργίας των εποχιακά εργαζόμενων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα. Με την ρύθμιση αυτή χιλιάδες εποχικοί που φέτος εργάστηκαν σε περιορισμένη σεζόν θα διασώσουν το επίδομα ανεργίας που δικαιούνται για τον χειμώνα, δηλαδή 399 ευρώ ανά μήνα για 3 μήνες και 5 ημέρες.

7. Θεσπίζεται οικονομική στήριξη καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και ξεναγών με τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ ανά μήνα και για 2 μήνες. Υπενθυμίζεται πως οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν λάβει μόνο τα 800 ευρώ της αρχικής αποζημίωσης από το ξέσπασμα της πανδημίας στα μέσα Μαρτίου.

8. Παρατείνεται μέχρι τέλος του 2020 το νέο έκτακτο πλαίσιο της τηλεργασίας που προβλέπει την δυνατότητα του εργοδότη να επιβάλλει μονομερώς εξ αποστάσεως απασχόληση χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του εργαζόμενου.
9. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους με συμβάσεις που τέθηκαν σε αναστολή. Το Δώρο πρέπει να πληρωθεί κανονικά από τις επιχειρήσεις, χωρίς αναβολή – όπως για παράδειγμα έγινε με το Δώρο Πάσχα έως τις 21 Δεκεμβρίου. Το κράτος θα πληρώνει το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας, ώστε ο να μην χάσει χρόνο ο μισθωτός από τον υπολογισμό του επιδόματος. Προσοχή όμως. Βάση υπολογισμού για το ποσό που θα καταβάλλει το κράτος θα είναι το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, δηλαδή τα 534 ευρώ ανά μήνα και όχι ο ονομαστικός μισθός του κάθε εργαζόμενου.

10. Επεκτείνεται έως το τέλος του έτους η δυνατότητα των επιχειρήσεων για υπέρβαση του ανώτατου ορίου υπερωριών χωρίς έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ). Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι θα τις πληρώνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις επί του μισθού τους.

Το κόστος
Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η δαπάνη που προκαλείται για τα μέτρα του υπουργείου Εργασίας είναι:

576 εκατ. ευρώ περίπου, από την επέκταση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και στους τομείς του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και σε κάθε άλλο κλάδο που πλήττεται σημαντικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
611,45 εκατ. ευρώ περίπου από την καταβολή επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, που αναλογεί στα διαστήματα των αναστολών των συμβάσεων εργασίας τους σε απασχολούμενους: α. σε επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής καθώς και σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, το ύψος της οποίας εκτιμάται σε 525 εκατ. ευρώ περίπου, ήτοι 420 εκατ. ευρώ περίπου για την αποζημίωση των εργαζομένων για το Δώρο Χριστουγέννων και 105 εκατ. ευρώ περίπου για τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, β. σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας καθώς και σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, το ύψος της οποίας εκτιμάται σε 86,45 εκατ. ευρώ περίπου, ήτοι 61,75 εκατ. ευρώ περίπου για την αποζημίωση των εργαζομένων για το Δώρο Χριστουγέννων και 24,7 εκατ. ευρώ περίπου για τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές
180,5 εκατ. ευρώ περίπου από την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε: α. εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, το ύψος της οποίας εκτιμάται σε 159,1 εκατ. ευρώ περίπου, ήτοι 97,2 εκατ. ευρώ περίπου για την αποζημίωση των εργαζομένων και 61,9 εκατ. ευρώ περίπου για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, β. καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης κ.λπ.., το ύψος της οποίας εκτιμάται σε 21,4 εκατ. ευρώ περίπου
52,5 εκατ. ευρώ περίπου από την επέκταση της χρονικής διάρκειας ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως την 31.12.2020, ήτοι 37,5 εκατ. ευρώ περίπου για την αποζημίωση των εργαζομένων και 15 εκατ. ευρώ περίπου για την καταβολή του προβλεπόμενου μέρους των ασφαλιστικών εισφορών

Πηγή: patrastimes.gr