Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ αρ. 20/1.7.2020 συνεδρίαση έκανε ομόφωνα δεκτή την προσφορά της Δωρεάς «Jean-Paul Teyssandier (Ζαν-Πωλ Τεσαντιέ)» από τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. προς το Τμήμα για την ενίσχυση και υποστήριξη της εκπαίδευσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος στη γνωστική περιοχή «Σχεδιασμός Γεφυρών και Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος».

Η εν λόγω συνεργασία της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών γίνεται εις μνήμην του Πολιτικού Μηχανικού Jean-Paul Teyssandier, ο οποίος υπήρξε ο εμπνευστής του τύπου γέφυρας που επελέγη για τη Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και ανέλαβε την κεντρική ευθύνη της ασφαλούς και έγκαιρης παράδοσης ενός Έργου παγκόσμιας τεχνικής εμβέλειας.

Ο Jean-Paul Teyssandier γεννήθηκε το 1944 και ακολούθησε σπουδές Πολιτικού Μηχανικού στην Πολυτεχνική Σχολή (École Polytechnique) και τη Σχολή Γεφυρών & Αψίδων (École Nationale des Ponts et Chaussées) στο Παρίσι. Η ενασχόλησή του με τα μεγάλα έργα παραχώρησης, τον έφερε το 1986 στην Ελλάδα με αφορμή την προκήρυξη διαγωνισμού για τη Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, προτείνοντας την υπερθαλάσσια ζεύξη ως την πλέον δόκιμη (με βάση τα γεωφυσικά και γεωδυναμικά δεδομένα της περιοχής) ανάμεσα σε όλες τις μεθόδους που προτείνονταν. Ηγήθηκε δε της ομάδας που υπέβαλε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τη σχετική προσφορά το 1993. Με την ίδρυση της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. το 1995, ανέλαβε (μέχρι το 2005) τον ρόλο του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας, η οποία εκλήθη να υπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή και λειτουργία του Έργου. Η σύμβαση κατέστη ενεργή το 1997 με τη «Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης» να παραδίδεται την παραμονή της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004», 4 μήνες νωρίτερα από το συμβατικό χρονικό όριο, χωρίς υπέρβαση προϋπολογισμού και χωρίς κανένα αξιοσημείωτο ατύχημα. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ο Jean-Paul Teyssandier ανέλαβε και τον ρόλο του Προέδρου της εταιρείας, τον οποίο διατήρησε έως το 2014. Ο Jean-Paul Teyssandier έφυγε από τη ζωή στις 16.10.2019 στο Παρίσι.

Η δωρεά στοχεύει στη μνημόνευση του φιλέλληνα επιστήμονα, αλλά και την απόδοση τιμής στην εν συνόλω συνεισφορά του στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θα χρησιμοποιήσει την ετήσια Δωρεά «Jean-Paul Teyssandier» της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. ώστε να ενισχυθεί και υποστηριχθεί η διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων «Σχεδιασμός Γεφυρών» και «Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος» μέσω της προκήρυξης θέσεων κατηγορίας «Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών». Η Δωρεά θα υλοποιηθεί μέσω σύμβασης μεταξύ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών και της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Πηγή: patrastimes.gr