Με αφορμή δημοσίευμα Κυριακάτικης εφημερίδας, αλλά και αρκετών αναδημοσιεύσεων περί ακαταλληλότητας του νερού στην κέντρο της Πάτρας, λόγω της περιεκτικότητάς του σε νιτρικά 14mg/l, επισημαίνονται τα εξής, από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Τμήμα Ελέγχου και Επεξεργασίας Νερού της ΔΕΥΑΠ:

Κατ’ αρχάς, θα θέλαμε να ενημερώσουμε του καταναλωτές ότι κανένας λόγος ανησυχίας δεν υπάρχει για το νερό που καταναλώνουμε και ότι η ΔΕΥΑ Πάτρας  θα συνεχίσει τους ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του νερού που προσφέρει.

Αναλυτικότερα: Η  τιμή αυτή είναι πολύ μικρότερη από την παραδεκτή τιμή των 50 mg/l όπως αυτή καθορίζεται από την οδηγία ΥΑΓ(δ) ΓΠ οικ.67322/06.9.2017,  «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Η Οδηγία 98/83/ΕΚ ορίζει για τα νιτρικά ιόντα σαν παραμετρική τιμή τα 50 mg/l και τα κατατάσσει στον κατάλογο των χημικών παραμέτρων σημαντικών για την υγεία στο Παράρτημα Ι μέρος Β. Ο νόμος για το Ασφαλές Πόσιμο Νερό των ΗΠΑ (SDWA) ορίζει σαν Μέγιστο Επιτρεπτό Όριο την τιμή των 10 mg/l για νιτρικό άζωτο που ισοδυναμεί με 44 mg/l σε νιτρικά. Πρακτικά το ίδιο συνιστά και η ΠΟΥ η οποία όμως στρογγυλοποιεί το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο στα 50 mg/l.(στοιχεία βιβλιογραφιας )

Πέραν τούτου είναι γνωστό πως  τον  Δεκέμβριο του 2020  ψηφίστηκε η νέα Οδηγία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (2020/2184/ΕΕ), η οποία  αποτελεί μία σημαντική θεσμική εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η νέα οδηγία εγγυάται ασφαλέστερη πρόσβαση στο νερό για όλους τους Ευρωπαίους Στόχος της να διασφαλίσει τα υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο για το πόσιμο νερό λαμβάνοντας υπόψη  στις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Οι παραμετρικές τιμές που καθορίζονται στην νέα  οδηγία βασίζονται στις διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και στην αρχή της προφύλαξης και επιλέγονται ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διά βίου κατανάλωση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, διασφαλίζοντας έτσι υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας. Όσον αφορά την περιεκτικότητα   Νιτρικών  παραμένει  ως μέγιστο επιτρεπόμενο όριο  η τιμή των 50 mg/l.  

Η ΔΕΥΑΠ παρακολουθεί  και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των αναλύσεων  του ποσίμου νερού  μέσα στην ιστοσελίδα της, στην ΕΔΕΥΑ, καθώς και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, και στο Υπουργείο Υγείας. Από τους  ελέγχους προκύπτει πως το νερό στο δίκτυο  ύδρευσης της ΔΕΥΑ Πάτρας  πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία και είναι ασφαλές  για τους καταναλωτές.

Πηγή: patrastimes.gr