Ακολουθούν τα αναλυτικά στοιχεία ανά Νομό.

  Διαφορά μεταξύ Πανελλαδικού Ποσοστού εμβολιασμού και ποσοστού εμβολιασμού ανά Νομό
  Αιτωλοακαρνανία Αχαΐα Ηλεία
1η δόση 3.6% 3.0% 3.5%
2η δόση 3.7% 1.0% 2.1%
  Σχετική απόκλιση μεταξύ Πανελλαδικού Ποσοστού εμβολιασμού και ποσοστού εμβολιασμού ανά Νομό
  Αιτωλοακαρνανία Αχαΐα Ηλεία
1η δόση 27% 22% 26%
2η δόση 55% 14% 30%

Πηγές: data.gov.gr (Πλήθος εμβολίων 1ης και 2ης δόσης), ΕΛΣΤΑΤ (Μόνιμος Πληθυσμός, Απογραφή 2011)

Ημερομηνία: 10/04/2021

 

Μόνιμος Πληθυσμός Ελλάδας: 10.82 εκ

Μόνιμος Πληθυσμός Αιτωλοακαρνανίας: 210,802

Πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 1ης δόσης: 13.3% (1,435,513)

Ποσοστό εμβολιασμού 1ης δόσης στην Αιτωλοακαρνανία: 9.7% (20,526 δόσεις)

Διαφορά: 3.6%

Σχετική απόκλιση: 27%

 

Πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 2ης δόσης: 6.8% (733,480)

Ποσοστό εμβολιασμού 2ης δόσης στην Αιτωλοακαρνανία: 3.1% (6,442)

Διαφορά: 3.7%

Σχετική απόκλιση: 55%

 
 

Πηγές: data.gov.gr (Πλήθος εμβολίων 1ης και 2ης δόσης), ΕΛΣΤΑΤ (Μόνιμος Πληθυσμός, Απογραφή 2011)

Ημερομηνία: 10/04/2021

 

Μόνιμος Πληθυσμός Ελλάδας: 10.82 εκ

Μόνιμος Πληθυσμός Αχαΐας: 309,694

Πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 1ης δόσης: 13.3% (1,435,513)

Ποσοστό εμβολιασμού 1ης δόσης στην Αχαΐα: 10.3% (32,052 δόσεις)

Διαφορά: 3.0%

Σχετική απόκλιση: 22%

 

Πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 2ης δόσης: 6.8% (733,480)

Ποσοστό εμβολιασμού 2ης δόσης στην Αχαΐα: 5.8% (18,068)

Διαφορά: 1.0%

Σχετική απόκλιση: 14%

 
 

Ημερομηνία: 10/04/2021

Μόνιμος Πληθυσμός Ελλάδας: 10.82 εκ

Μόνιμος Πληθυσμός Ηλείας: 159,300

Πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 1ης δόσης: 13.3% (1,435,513)

Ποσοστό εμβολιασμού 1ης δόσης στην Ηλεία: 9.8% (15,561 δόσεις)

 

Διαφορά: 3.5%

Σχετική απόκλιση: 26%

Πανελλαδικό ποσοστό εμβολιασμού 2ης δόσης: 6.8% (733,480)

Ποσοστό εμβολιασμού 2ης δόσης στην Ηλεία: 4.7% (7,535)

 

Διαφορά: 2.1%

Σχετική απόκλιση: 30%

 

Πηγή: patrastimes.gr