Το mail που έστειλε η ΑΑΔΕ στους φορολογούμενους στο παρά 5’ της εκπνοής της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την πληρωμή των δύο πρώτων δόσεων που φόρου εισοδήματος. Δίνονται οδηγίες στους πολίτες πως να υπολογίσουν το φόρο που πρέπει να πληρώσουν έως σήμερα…

Αυτός που είπε ότι στην Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να πλήξεις έχει απόλυτο δίκαιο. Η φορολογική αρχή (λέγε με ΑΑΔΕ) καλεί τους πολίτες να υπολογίσουν από μόνοι τους τον φόρο που πρέπει να πληρώσουν και ανάλογα να πράξουν!

Για την ακρίβεια οι φορολογούμενοι καλούνται σήμερα (31.08.2020) τελευταία ημέρα υποβολής δηλώσεων, αλλά και πληρωμής των δύο πρώτων δόσεων που φόρου εισοδήματος να πάρουν χαρτί, μολύβι και κομπιουτεράκι και να υπολογίσουν, όσοι δικαιούνται μείωση έως 100% της προκαταβολής φόρου που πρέπει να πληρώσουν. Επίσης η ΑΑΔΕ τους ενημερώνει ότι μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου θα μάθουν από το κράτος το ποσό που έπρεπε να πληρώσουν. Με λίγα λόγια η Πολιτεία θα αποκαλύψει στους πολίτες αν ο υπολογισμός που έκαναν ήταν σωστός ή όχι.

Click4more Τέλος χρόνου για τις φορολογικές δηλώσεις – Διπλή πληρωμή φόρου έως τα μεσάνυχτα

ADVERTISING
Χθες το βράδυ η ΑΑΔΕ, στο παραπέντε της εκπνοής της προθεσμίας εξόφλησης της διπλής δόσης του φόρου εισοδήματος, έστειλε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα σε όσους δικαιούνται μείωση της προκαταβολής φόρου με το οποίο αφού τους ενημερώνει ότι η εικόνα τους στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο myTaxisnet θα τακτοποιηθεί έως τις 18 Σεπτεμβρίου, τους δίνει οδηγίες για τον υπολογισμό των δόσεων του φόρου που πρέπει να καταβληθούν έως σήμερα 31 Αυγούστου μετά την μείωση της προκαταβολής και την υποβολή τροποποιητική δήλωσης.

Ειδικότερα στο email που έλαβαν χθες το βράδυ οι φορολογούμενοι αναφέρονται τα: «Εάν έχετε ήδη υποβάλει ή θα υποβάλετε, μέχρι την 31/8/2020 και ώρα 15:00, τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, με σκοπό τη μείωση της προκαταβολής φόρου, θα δείτε ενημερωμένη την εικόνα σας στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του λογαριασμού σας στο myTaxisnet έως τις 18/9/2020».

Προκειμένου ο φορολογούμενος να υπολογίσει τις δόσεις, που πρέπει να πληρώσει, σύμφωνα με την τροποποιητική δήλωση, χωρίς να επιβαρυνθεί με προσαυξήσεις, θα πρέπει να έχει υπόψη το τα εξής:

Σε περίπτωση, που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης είναι χρεωστικό και μικρότερο του χρεωστικού ποσού της αρχικής δήλωσης, για να υπολογίσετε το ποσό των δύο δόσεων, που πρέπει να καταβάλετε μέχρι τις 31/8/2020, παρακαλείστε να κάνετε τον εξής υπολογισμό:
Διαιρείτε δια οκτώ (8) το ποσό, που προκύπτει με βάση την τροποποιητική δήλωση. Το αποτέλεσμα είναι το ποσό της κάθε μίας δόσης, που αναλογεί.
Δεδομένου ότι μέχρι τις 31/8/2020 πρέπει να καταβληθούν δύο δόσεις, πολλαπλασιάζετε επί δύο (2) το ποσό της δόσης.
Παράδειγμα:
Αρχική δήλωση: χρεωστική 1.600 ευρώ
Εκάστη δόση βάσει αρχικής δήλωσης (εμφανιζόμενη στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση): 1.600 : 8 = 200 ευρώ
Τροποποιητική δήλωση: χρεωστική 1.000 ευρώ
Δόση βάσει τροποποιητικής δήλωσης: 1.000 : 8 = 125 ευρώ
Καταβλητέο ποσό την 31/8/2020: 2 x 125 = 250 ευρώ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν ήδη έχουν καταβληθεί οι δύο πρώτες δόσεις σύμφωνα με την αρχική εκκαθάριση, δηλαδή 200 Χ 2 = 400 ευρώ, οι δύο πρώτες δόσεις της τροποποιητικής, που λήγουν στις 31/8/2020, είναι εξοφλημένες. Στην περίπτωση αυτή, μετά την ενημέρωση της εικόνας του φορολογούμενου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση στο myTAXISnet, ο φορολογούμενος θα δει το υπόλοιπο της οφειλής αναπροσαρμοσμένο και κατανεμημένο στις δόσεις Σεπτεμβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021.

Δηλαδή, στο παραπάνω παράδειγμα, τελική οφειλή 1.000€ – 400€ που καταβλήθηκαν = 600€ υπόλοιπο οφειλής, το οποίο θα διαιρεθεί στις 6 εναπομείνασες δόσεις, ποσού 100€ η κάθε μία.

Εάν στην τροποποιητική δήλωση ο φορολογούμενος πρόσθεσε φορολογητέα ύλη και από αυτήν προκύψει επιπλέον χρεωστικό ποσό σε σχέση με την αρχική δήλωση, θα εκδοθούν δύο ταυτότητες οφειλής: Μία για την αρχική και μία για την τροποποιητική δήλωση. Σε αυτή την περίπτωση, το άθροισμα της πρώτης και της δεύτερης δόσης κάθε μίας ταυτότητας οφειλής αποτελεί το ποσό των δόσεων, που πρέπει να καταβληθούν έως και σήμερα.
Εφόσον με την τροποποιητική δήλωση προκύπτει πιστωτικό ποσό, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου.
Μέχρι την τακτοποίηση της εικόνας του φορολογούμενου στο myTaxisnet σε συνέχεια υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον καταβληθούν οι οφειλές σύμφωνα με το αποτέλεσμα της τροποποιητικής δήλωσης, τότε να αγνοηθούν τυχόν εμφανιζόμενες προσαυξήσεις. Σε περίπτωση, που χρειαστεί ο φορολογούμενος φορολογική ενημερότητα, τότε θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια για τη φορολογία του Εφορία.
Τέλος, υπενθυμίζει η ΑΑΔΕ ότι το δικαίωμα για υποβολή τροποποιητικής δήλωσης ισχύει μέχρι τις 30/12/2020.

Πηγή: patrastimes.gr