Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αποβιώσαντος, υποβάλλεται από έναν εκ των κληρονόμων, χειρόγραφα (αυτοπροσώπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αποστολή με συστημένο φάκελο μέσω ΕΛΤΑ) και θα πρέπει να προσκομίζονται και να συνυποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα εισοδήματα που απέκτησε ο φορολογούμενος που απεβίωσε, καθώς και τα δικαιολογητικά των δαπανών του, μέχρι την ημερομηνία θανάτου. Κατόπιν η αρμόδια εφορία προχωρά στην εκκαθάριση και θα αποστείλει την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) στη διεύθυνση του κληρονόμου.

Να θυμίσουμε ότι πλέον ο θάνατος δηλώνεται αυτόματα στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., από το Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών μέσω διασύνδεσης με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι κληρονόμοι βέβαια πριν την υπόβολη της δήλωσης θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τους, στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., υποβάλλοντας σχετικά έγγραφα (Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης ή δημοσιευμένη διαθήκη, δήλωση σχέσεων φορολογουμένου-έντυπο Μ7).

Πηγή: patrastimes.gr