Ο Δήμος  Πατρέων αναγνωρίζοντας ότι η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα είναι ζήτημα που αφορά βασική ανθρώπινη ανάγκη των ατόμων με αναπηρία θα εγκαταστήσει τέσσερα (4) ολοκληρωμένα συστήματα μηχανισμών και βοηθητικών υποδομών σε ισάριθμες παραλίες  κολύμβησης για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων και την άρση περιθωριοποίησης τους από το κοινωνικό σύνολο σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναψυχή, όπως τον αθλητισμό και τον τουρισμό.

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έγινε η  ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Πατρέων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας με προβλήματα κινητικότητας, ώστε να μπορούν εύκολα, ασφαλή και ισότιμα να απολαμβάνουν μια απλή δραστηριότητα όπως το κολύμπι στη θάλασσα χωρίς καμία άλλη βοήθεια. Η κίνηση στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη του τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και στην προσέλκυση επισκεπτών ΑμεΑ καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων.

Η παρέμβαση αφορά τις εξής δημόσιες παραλίες με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό που μέχρι σήμερα δεν είναι προσβάσιμες σε ΑμεΑ / εμποδιζόμενα άτομα καθώς δεν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για την απρόσκοπτη κίνηση ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα ή την αυτόνομη πρόσβασή τους στη θάλασσα:

  • «Πλαζ», θέση Έξω Αγυιά (1ο ΔΔ Πάτρας – πρώην Αρκτικό Διαμέρισμα)
  • Παραλία «Ακταίου», ΤΚ Ακταίου, θέση Δημορηγόπουλου
  • «Βραχνεΐκων», θέση έμπροσθεν από Ι.Ν. Ευαγγελίστριας (ΤΚ Βραχνεΐκων)
  • «Ροδινή», εντός του κόλπου (ΤΚ Ψαθοπύργου)

Οι παραλίες αυτές, οι οποίες είναι χωροθετημένες σε εύλογη απόσταση η μια από την άλλη, ώστε να καλύπτεται ικανοποιητικά το παράκτιο  μέτωπο του Δήμου Πατρέων προκρίνονται αφενός λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητάς τους καθ’ όλη τη θερινή περίοδο, καθώς αποτελούν βασικούς πόλους έλξης και δύναται να παρέχουν και ναυαγοσωστικές υπηρεσίες, αφετέρου λόγω της μορφολογίας των ακτών η οποία εκτιμήθηκε κατάλληλη για εγκατάσταση και λειτουργία υποδομών προσβασιμότητας.

Ως επιπλέον παράμετροι συνυπολογίστηκαν σε όλες τις περιπτώσεις και η άμεση γειτνίαση των παραλιών με χώρους όπου υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, η διασφάλιση της καθημερινής καθαριότητας και της αποκομιδής των απορριμμάτων από το Δήμο, η εξασφαλισμένη προσβασιμότητα από το οδικό δίκτυο, το ανάγλυφο του αιγιαλού και το βάθος της θάλασσας.

Ο Δήμος Πατρέων προωθεί πολιτικές που στοχεύουν στην ομαλή ένταξη ατόμων με αναπηρία επί ίσοις όροις και στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας, αναπτύσσοντας το αίσθημα αποδοχής της διαφορετικότητας. Απώτερος σκοπός είναι ο προσανατολισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα προσβασιμότητας και η δημιουργία κοινότητας φιλικής στα προβλήματα αναπηρίας και κινητικότητας.

Πηγή: patrastimes.gr