Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενημερώνει όλους τους συνδημότες και τους συναλλασσόμενους με αυτόν ότι λόγω της πανδημίας είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί σε καθεστώς τηλεργασίας σε ποσοστό 50% επί του συνόλου των εργαζομένων του.

Εν τούτοις έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου οι δημοτικές υπηρεσίες να παραμείνουν πλήρως λειτουργικές για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ανάγκη περιορισμού των μετακινήσεων οι επισκέψεις στο Δημαρχείο πρέπει να γίνονται με ραντεβού και με σχολαστική τήρηση όλων των μέτρων προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος συστήνει σε όλους να εξαντλούν πρώτα όλες τις δυνατότητες για εξυπηρέτηση εξ αποστάσεων και για το σκοπό αυτό δίνει, και πάλι, στη δημοσιότητα τα τηλέφωνα και τα mail όλων των υπηρεσιών του.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ –ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Τηλ. Επικοινωνίας 26930-25000 e-mail [email protected]

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Τηλ. Επικοινωνίας 26930-25581 e-mail [email protected]

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ – ΚΕΠ

Τηλ. Επικοινωνίας 26930-22630  e-mail [email protected]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ _ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τηλ. Επικοινωνίας 26930-24771 e-mail [email protected]

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τηλ. Επικοινωνίας 26933-60138 e-mail [email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Τηλ. Επικοινωνίας 26930-60104 e-mail [email protected]

ΤΑΠ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ

https://tetragonika.govapp.gr/ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τηλ. Επικοινωνίας 6986946097 e-mail [email protected] ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τηλ. Επικοινωνίας 6909701583 e-mail [email protected]

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τηλ. Επικοινωνίας 26930-24892 e-mail [email protected]

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τηλ. Επικοινωνίας 26933-60115 e-mail [email protected]

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τηλ. Επικοινωνίας 6974695121 e-mail [email protected] ΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τηλ. Επικοινωνίας 26930-25581 e-mail [email protected]

Πηγή: patrastimes.gr