Ο δήμος Μοσχάτου-Ταύρου σύμφωνα με την από 17 Μαΐου, απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που δημοσιεύει η “aftodioikisi.gr”, παραβίασε, κατά παράβαση της νομοθεσίας, προσωπικά δεδομένα πολίτη. Θα του επιβληθούν για αυτό, διοικητικές κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα.

Το ιστορικό της υπόθεσης
Όλα ξεκίνησαν όταν εργαζόμενος στον Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατήγγειλε παράνομη επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων. Στην «Διαύγεια» είχε αναρτηθεί απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού με τίτλο «Ενημέρωση για συμπεριφορά εργαζομένου σε παιδικό σταθμό Δ. Κ. Ταύρου» και αφορούσε στο πρόσωπό του. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στην εργασία του.

Ο εργαζόμενος ζήτησε με αίτημα του στον οργανισμό να ανακαλέσει την ανάρτηση αλλά δεν έλαβε ποτέ απάντηση για την τύχη του αιτήματος του. Έτσι, προσέφυγε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Αρχή, ζήτησε από τον οργανισμό (ΔΟΠΑΚΑ) διευκρινίσεις για τα καταγγελλόμενα. Ο ΔΟΠΑΚΑ ισχυρίστηκε ότι η υπό εξέταση καταγγελία είναι αβάσιμη, ωστόσο, δεν απάντησε, ωστόσο, αναφορικά με την μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής. Στη συνέχεια κάλεσε για εξέταση τους εμπλεκόμενους.

Τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές
Ο καταγγέλλων ενημέρωσε ότι ο ΔΟΠΑΚΑ δεν έχει προβεί ακόμη σε ανάκληση της επίμαχης ανάρτησης, τονίζοντας ότι εξαιτίας αυτής έχει θιγεί σοβαρά, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Αναφορικά ειδικότερα με τον ισχυρισμό του ΔΟΠΑΚΑ ότι δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή του μέσα από την επίμαχη ανάρτηση, υποστήριξε ότι η ταυτοποίηση του είναι απόλυτα εφικτή. Στη δημοτική κοινότητα Ταύρου, όπου βρίσκεται ο παιδικός σταθμός που εργάζεται, βρίσκονται συνολικά μόνο δύο παιδικοί σταθμοί, εκ των οποίων μόνον στον ένα ο μάγειρας εργάζεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (στον άλλο παιδικό σταθμό ο μάγειρας είναι μόνιμος υπάλληλος).

Ο ΔΟΠΑΚΑ κατά την ακρόαση, αλλά και με το υπόμνημά του προς την Αρχή, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η επίμαχη ανάρτηση είναι νόμιμη.

Το σκεπτικό της απόφασης
Η Αρχή αποφάσισε ότι «από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι, στην υπό κρίση υπόθεση, η επίμαχη πράξη περιέχει προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντος κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Ειδικότερα, παρόλο που δεν αναφέρεται ρητώς το όνομά του στην επίμαχη πράξη, η αναφορά στα αρχικά του ονόματός του σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ειδικές συμπληρωματικές πληροφορίες συντελεί στον προσδιορισμό της ταυτότητας του καταγγέλλοντος καθιστώντας τον με τον τρόπο αυτό ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο». Αποτέλεσμα «ο καταγγέλλων να καθίσταται γνωστός σε τρίτους, προερχόμενους τόσο από το επαγγελματικό του περιβάλλον (στενό και ευρύτερο), ήτοι συναδέλφους, αλλά και γονείς παιδιών που φοιτούν στον παιδικό σταθμό που εργάζεται, όσο και από το κοινωνικό του περιβάλλον, ήτοι συγγενείς, φίλους και γνωστούς.

Στην απόφαση της Αρχής, μέτρησε και το ότι «ο ΔΟΠΑΚΑ δεν προέβη στην ικανοποίηση του αιτήματος διαγραφής, το οποίο υπέβαλε ο καταγγέλλων» αλλά «και δεν απάντησε στο σχετικό αίτημα του»

Τα πρόστιμα
Με βάση όλα αυτά η Αρχή επέβαλε στο δήμο

  • Για την παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. γ ́ ΓΚΠΔ, το διοικητικό χρηματικό πρόστιμο ύψους επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ
  • Για την παραβίαση των άρθρων 12 παρ. 3 και 4 και 17 παρ.1 στοιχ. δ ́ ΓΚΠΔ, το διοικητικό χρηματικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ

Τέλος δίδεται εντολή Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ταύρου Μοσχάτου να προχωρήσει στη διαγραφή (ανάκληση) από το «Πρόγραμμα Διαύγεια» της επίμαχης ανάρτησης.

Πηγή: patrastimes.gr