Σειρά θεμάτων του υπουργείου Εσωτερικών ρυθμίζει πολυ-τροπολογία 4ο σελίδων που κατατέθηκε χθες το βράδυ στο ν/σ για την ιθαγένεια.

Το οποίο ψηφίζεται αύριο Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής.

Μεταξύ άλλων:

-Επανακαθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το ΥΠΕΣ εξέδωσε εγκύκλιο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Και η ΑΔΕΔΥ απάντησε με απεργία-αποχή από τη διαδικασία.

-Ρυθμίζονται θέματα αντικατάσταση/αναπλήρωσης από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ. Ο φορέας έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτημα έως και τρία έτη μετά την δημοσίευση των πινάκων επιτυχόντων στο ΦΕΚ.

-Διευρύνεται η παροχή άδειας ανατροφής τέκνου και στις ΙΔΑΧ που υπηρετούν σε ΝΠΙΔ της Γενικής κυβέρνησης.

-Παρέχεται αναρρωτική άδεια σε δόκιμο υπάλληλο.

-Ο φορέας που υπηρετεί ο υπάλληλος αναλαμβάνει να καλύψει τις δαπάνες νοσηλείας και αποθεραπείας, σε περίπτωση που αυτός δεχθεί επίθεση κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης των καθηκόντων του.

Συγκεκριμένα:

 

Πηγή: patrastimes.gr