Από 1ης/1/2022 κλείνουν οριστικά τα «παράθυρα» της 35ετίας στο Δημόσιο, καθώς εκτός από την ηλικία των 62 ετών θα απαιτούνται 40 έτη για συνταξιοδότηση. Με λιγότερα χρόνια η πλήρης σύνταξη θα καταβάλλεται στα 67 και η μειωμένη στα 62.

παραδείγματα:

  1. Ασφαλισμένος που προέρχεται από το Δημόσιο και συμπληρώνει 37 έτη το 2020, έχοντας 25ετία πολύ πριν το 2010 και με ένσημα εκτός Δημοσίου, θα πάρει σύνταξη με όριο ηλικίας 60,3 ετών. Αν είχε τα 37 έτη το 2019, βγαίνει με όριο ηλικίας 59,5 ετών. Αν όμως πιάσει τα 37 έτη μετά την 1/1/2022 θα βγει στη σύνταξη με όριο ηλικίας 62 ετών και αντί για 37 θα πρέπει να έχει 40 έτη! Δεν θα μπορεί δηλαδή να αποχωρήσει πριν τα 62!
  2. Ασφαλισμένος που προέρχεται από το Δημόσιο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 έτη το 2022, θα μείνει στην εργασία για άλλα 5 χρόνια ώστε να συμπληρώσει 40 έτη ενώ για να πάρει σύνταξη θα πρέπει να κλείσει και το 62ο έτος. Θα μπορεί βέβαια να αποχωρήσει και με την 35ετία, αλλά με όριο ηλικίας το 67ο έτος! Αν όμως έχει σήμερα τα 35 έτη, ή καταφέρει να τα πιάσει με εξαγορές πλασματικού χρόνου, και έχει κλείσει και την ηλικία των 58, θα πάρει σύνταξη στα 61. Αν τα 35 έτη (και την ηλικία ων 58) τα έχει το 2021 θα βγει στα 61,5.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 και 25ετία ως το 2010

Με 35ετία Ηλικία στην 35ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 Ανεξαρτήτως ηλικίας Χωρίς όριο ηλικίας
ως 31/12/2015 58 58,5
το 2016 58 59
το 2017 58 59,5
το 2018 58 60
το 2019 58 60,5
το 2020 58 61
το 2021 58 61,5
το 2022 58 62 και 40 έτη

Πρόσληψη μετά την 1/1/1983 (και με ένσημα εκτός Δημοσίου ως το 1982) με 25ετία ως το 2010

Με 37 έτη Ηλικία στην 37ετια Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 Ανεξαρτήτως ηλικίας χωρίς όριο ηλικίας
ως 31/12/2015 55 55,11
το 2016 55 56,9
το 2017 55 57,8
το 2018 55 58,6
το 2019 55 59,5
το 2020 55 60,3
το 2021 55 61,2
το 2022 55 62 και 40 έτη

Πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία το 2011

Με 36 έτη Ηλικία στην 36ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 58 58
ως 31/12/2015 58 58,5
το 2016 58 59
το 2017 58 59,5
το 2018 58 60
το 2019 58 60,5
το 2020 58 61
το 2021 58 61,5
το 2022 58 62 και 40 έτη

Πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία το 2012

Με 37 έτη Ηλικία στην 37ετια Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
ως 18/8/2015 59 59
ως 31/12/2015 59 59,5
το 2016 59 59,9
το 2017 59 60,2
το 2018 59 60,6
το 2019 59 60,11
το 2020 59 61.3
το 2021 59 61,8
το 2022 59 62 και 40 έτη

 Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 52 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
έως 18/8/2015 52
έως 31/12/2015 55
το 2016 56,9
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,1
το 2020 63,7
το 2021 65,3
το 2022 67

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 55 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
έως 18/8/2015 55
έως 31/12/2015 56,6
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67

Τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο

Ετη υπηρεσίας Ηλικία συνταξιοδότησης
Με 25ετία το 2010 (άνδρες) 60
Με 25ετία το 2010 (γυναίκες) 55
Με 25ετία το 2011 (άνδρες -γυναίκες) 56
Με 25ετία το 2012 (άνδρες -γυναίκες) 58

Πηγή: patrastimes.gr