Σύνταξη με 20ετία, 25ετία, 35ετία και 37ετία σε ηλικίες από 55 ως 61,6 κλειδώνουν μέχρι το τέλος του 2021 οι δημόσιοι υπάλληλοι που είτε προσλήφθηκαν ως τις 31/12/1992 είτε ασφαλίστηκαν ως το 1992 και προσλήφθηκαν μετά το 1993 στο Δημόσιο.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και για τους Ενστολους σε Στρατό Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό και Λιμενικό Σώμα, Αστυνομία, Πυροσβεστική, περιλαμβάνονται σε οδηγό με χρήσιμες συμβουλές και παραδείγματα που επεξεργάστηκαν στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ειδικά για το Δημόσιο και παρουσιάζει αποκλειστικά το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».

Στο Δημόσιο, όπως αναφέρει το  eleftherostypos.gr, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κλειδώνει με τις προϋποθέσεις που ισχύουν τη χρονιά που οι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης που είναι από 20 ως 25 έτη ανάλογα με την κατηγορία των υπαλλήλων.

Ειδικές προϋποθέσεις ισχύουν για θεμελίωση λόγω ανικανότητας.

Από 19/08/2015 με το Νόμο 4336/2015 τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά για τους παλαιούς ως το 1992 ασφαλισμένους.

Οι ηλικίες συνταξιοδότησης καθορίζονται ανάλογα με το έτος που οι υπάλληλοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις παλιές προϋποθέσεις.

Από το 2022 και μετά η συνταξιοδότηση είναι στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 με λιγότερα από 40 έτη, και στα 62 για μειωμένη.

Για όσους παλαιούς ασφαλισμένους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1ης/1/2013 και μετά, ισχύουν τα γενικά όρια ηλικίας, ήτοι πλήρη σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 με λιγότερα από 40 έτη, και στα 62 για μειωμένη. Αυτά τα όρια ηλικίας ισχύουν και για τους νέους από 1ης/1/1993 ασφαλισμένους.

Παραδείγματα:

  1. Υπάλληλος στους ΟΤΑ έχει ως 31/12/2010 συντάξιμη υπηρεσία 27 έτη 6 μήνες. Στη συντάξιμη υπηρεσία έχει υπολογιστεί και ασφάλιση ΙΚΑ. Επειδή μέχρι 31/12/2010 έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση 25ετίας), δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση 37ετούς υπηρεσίας που έχει συμπληρωθεί το 2020 και με όριο ηλικίας 60 ετών και 3 μηνών.
  2. Υπάλληλος υπουργείου ο οποίος έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% λόγω τυφλότητας, παραπληγίας, Β’ ομόζυγο μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία θα πάρει σύνταξη ανεξαρτήτως ηλικίας, αρκεί να έχει 15ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν τόσο για παλαιούς ασφαλισμένους όσο και για τους νέους ασφαλισμένους. Το ποσό που δικαιούται είναι η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ (ολόκληρη) και η ανταποδοτική σύνταξη ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, καταβάλλεται και προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα που ανέρχεται σε 426,72 ευρώ μηνιαίως.
  3. Υπάλληλος έχει ως 31/12/2010 συντάξιμη υπηρεσία 26 έτη και συμπλήρωσε 35 το 2019. Θα πάρει σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος που θα έχει συμπληρώσει και την ηλικία των 58 ετών. Αν είναι 58 το 2020, θα βγει στη σύνταξη με το όριο ηλικίας των 61 ετών.
  4. Υπάλληλος έχει συμπληρώσει το 2011 συντάξιμη υπηρεσία 25 ετών και φτάνει στα 35 έτη μέσα στο 2021 που είναι και 58 ετών. Επειδή θεμελιώνει με προϋποθέσεις του 2011 (25ετία), για να βγει στη σύνταξη θα πρέπει να έχει 36 έτη και συμπληρωμένα τα 58 ώστε να καθοριστεί το νέο όριο ηλικίας. Επειδή ο υπάλληλος συμπληρώνει τα 36 έτη το 2022, θα βγει στη σύνταξη στα 62 και θα πρέπει να έχει 40 έτη. Για να αποφύγει την εξέλιξη αυτή μπορεί να αναγνωρίσει ένα έτος πλασματικού χρόνου για να έχει τα 36 έτη μέσα στο 2021 και θα αποχωρήσει με όριο ηλικίας 61,6 ετών χωρίς να περιμένει τα 62 και τα 40 χρόνια ασφάλισης.
  5. Υπάλληλος με 25ετία το 2012 και ανήλικο παιδί έκλεισε την ηλικία των 55 ετών το 2018 και θα βγει στη σύνταξη με διατάξεις γονέα ανηλίκου με το όριο ηλικίας των 61 ετών. Μπορεί όμως να αναγνωρίσει 1 έτος και να θεμελιώσει δικαίωμα (25ετία) το 2011, που σημαίνει ότι θα πάρει σύνταξη με το όριο ηλικίας των 55 ετών που αντιστοιχεί στο 52ο έτος που το συμπλήρωσε το 2015, οπότε αποχωρεί άμεσα.

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 31-12-1992 (Πρόσληψη Δημόσιο από 1ης-1-1983)

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010 ΑΝΔΡΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25
ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Εως 18/8/2015 65 65 60
Από 19/8/2015 65 65+3μήνες 60
2016 65 65+6μήνες 60
2017 65 65+9μήνες 60
2018 65 66 60
2019 65 66+3μήνες 60
2020 65 66+6μήνες 60
2021 65 66+9μήνες 60
Από 1ης/1/2022 65 67 62
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010 ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25
ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Εως 18/8/2015 60 60 55
Από 19/8/2015 60 60+11μήνες 55
2016 60 61+9μήνες 55
2017 60 62+8μήνες 55
2018 60 63+6μήνες 55
2019 60 64+5μήνες 55
2020 60 65+3μήνες 55
2021 60 66+2μήνες 55
Από 1ης/1/2022 60 67  62
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25
ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Εως 18/8/2015 61 61 56
Από 19/8/2015 61 61+9μήνες 56
2016 61 62+6μήνες 56
2017 61 63+3μήνες 56
2018 61 64 56
2019 61 64+9μήνες 56
2020 61 65+6μήνες 56
2021 61 66+3μήνες 56
Από 1ης/1/2022 61 67 62
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25
ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Εως 18/8/2015 63 63 58
Από 19/8/2015 63 63+6μήνες 58
2016 63 64 58
2017 63 64+6μήνες 58
2018 63 65 58
2019 63 65+6μήνες 58
2020 63 66 58
2021 63 66+6μήνες 58
Από 1/1/2022 63 67 62
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 31-12-1992 (Πρόσληψη Δημόσιο από 1ης-1-1983)

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010 ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 2010: 25 ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 37
ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Εως 18/8/2015 37 Χωρίς όριο ηλικίας
Από 19/8/2015 37 55+11μήνες
2016 37 56+9μήνες
2017 37 57+8μήνες
2018 37 58+6μήνες
2019 37 59+5μήνες
2020 37 60+3μήνες
2021 37 61+2μήνες
Από 1ης/1/2022 37 62
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 2010: 25 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 35
ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Εως 18/8/2015 Ανεξαρτήτως ηλικίας 35 58
Από 19/8/2015 58 35 58+6μήνες
2016 58 35 59
2017 58 35 59+6μήνες
2018 58 35 60
2019 58 35 60+6μήνες
2020 58 35 61
2021 58 35 61+6μήνες
Από 1ης/1/2022  58 40 62
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 2011: 25 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 36
ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Εως 18/8/2015 58 36 58
Από 19/8/2015 58 36 58+6μήνες
2016 58 36 59
2017 58 36 59+6μήνες
2018 58 36 60
2019 58 36 60+6μήνες
2020 58 36 61
2021 58 36 61+6μήνες
Από 1ης/1/2022 58 40 62

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 2011: 25 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 36
ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Εως 18/8/2015 59 37 59
Από 19/8/2015 59 37 59+5μήνες
2016 59 37 59+9μήνες
2017 59 37 60+2μήνες
2018 59 37 60+6μήνες
2019 59 37 60+11μήνες
2020 59 37 61+3μήνες
2021 59 37 61+8μήνες
Από 1ης/1/2022 59 40 62

 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 31-12-1992 (Πρόσληψη Δημόσιο οποτεδήποτε)

·     ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010: 20 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ 2010: ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ·     ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010: 25 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ 2010: ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΑ 55
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011: 21 ΕΤΗ ΚΑΙ 23 ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Εως 18/8/2015 52 23 52
Από 19/8/2015 52 23 55
2016 52 23 56+9μήνες
2017 52 23 58+5μήνες
2018 52 23 60+2μήνες
2019 52 23 61+10μήνες
2020 52 23 63+7μήνες
2021 52 23 65+3μήνες
Από 1ης/1/2022 52 23 67

 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012: 23 ΕΤΗ ΚΑΙ 25 ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Εως 18/8/2015 55 25 55
Από 19/8/2015 55 25 56+6μήνες
2016 55 25 58
2017 55 25 59+6μήνες
2018 55 25 61
2019 55 25 62+6μήνες
2020 55 25 64
2021 55 25 65+6μήνες
Από 1ης/1/2022 55 25 67

 ΓΟΝΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ έως 31-12-1992 (Πρόσληψη Δημόσιο από 1ης-1-1983)

ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25
ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Εως 18/8/2015 52 25 52
Από 19/8/2015 52 25 55
2016 52 25 56+9μήνες
2017 52 25 58+5μήνες
2018 52 25 60+2μήνες
2019 52 25 61+10μήνες
2020 52 25 63+7μήνες
2021 52 25 65+3μήνες
Από 1ης/1/2022 52 25 67
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012 ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25
ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Εως 18/8/2015 55 25 55
Από 19/8/2015 55 25 56+6μήνες
2016 55 25 58
2017 55 25 59+6μήνες
2018 55 25 61
2019 55 25 62+6μήνες
2020 55 25 64
2021 55 25 65+6μήνες
Από 1ης/1/2022 55 25 67

Σημείωση: α) Οι προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη τριτέκνων και γονέων ανηλίκων (20-25 έτη και ηλικία ως 55 ετών) δεν ισχύουν για τη λήψη μειωμένης σύνταξης.

 β) Σε περίπτωση που οι άνδρες πατέρες με ανήλικο έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 25ετία μέχρι 31/12/2010, μπορούν να αποποιηθούν χρόνο ασφάλισης σε άλλο Ταμείο κύριας ασφάλισης για να θεμελιώσουν ως γονείς ανηλίκων με 25ετια το 2011 ή το 2012.

Πηγή: patrastimes.gr