Άντρες και γυναίκες που διορίστηκαν στο Δημόσιο από 1-1-1983 έως 31-12-1992,

λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη στα 56 έτη ηλικίας,

αν συμπληρώνουν 25ετία το 2011 και στα 58,

εφόσον συμπληρώνουν 25ετία το 2012.

Οι πιο παλαιοί δημόσιοι υπάλληλοι (πριν το 1983)

με 25ετία έως το 2010, έχουν μειωμένη στα 60 έτη ηλικίας οι άντρες και στα 55 οι γυναίκες.

Σημείωση:

Ο πρόσφατος νόμος Βρούτση (ν. 4670/2020)

δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης,

ούτε με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις θεμελίωσής της.

Συνεπώς, και υπό το καθεστώς του νέου ν. 4670/2020, ισχύουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

όπως θεσπίστηκαν με τον νόμο του γ’ Μνημονίου (ν. 4336/2015)

και συμπληρώθηκαν με το νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016).

Γενικότερα για το Δημόσιο ισχύουν τα εξής (πλήρη σύνταξη):

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Α) Με 37 έτη (από 1/1/1983 στο Δημόσιο και 25ετία ως το 2010)
Πότε συμπληρώνονται 37 έτη Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 2018 58,6
Το 2019 59,5
Το 2020 60,3
Το 2021 61,2
Από 2022 62 με 40 χρόνια
  

Β) Με διατάξεις 35ετίας και 36ετίας (25ετία ως το 2011)

35 ή 36 έτη και ηλικία 58 Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 2018 60
Το 2019 60,6
Το 2020 61
Το 2021 61,6
Από 2022 62
 Γ) Γονείς με 25ετία το 2011 και ανήλικο

(πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992)

Ηλικία 52 ετών Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2016 56,9
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,1
το 2020 63,7
το 2021 65,3
το 2022 67
 Δ) Γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο

(πρόσληψη 1/1/1983 ως 31/12/1992)

Ηλικία 55 ετών Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67

 

Ε) Μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο

Κατηγορίες προϋποθέσεις Ηλικία συνταξιοδότησης
Άντρες με 25ετία το 2010 60
Γυναίκες με 25ετία το 2010 55
Άνδρες-γυναίκες με 25ετία το 2011 56
Άνδρες-γυναίκες με 25ετία το 2012 58

Πηγή: patrastimes.gr