Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός  Σύλλογος Πατρών σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ 2 Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ (παράρτημα Πάτρας), πρόκειται να  διοργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα ΕΦΕΤ για τις Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – Επιπέδου 1.

Τα προγράμματα Επιπέδου−1 αφορούν κατάρτιση χειριστών τροφίμων και έχουν ως στόχο την κατάρτιση του υπάρχοντος και νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.  Χειριστής τροφίμων είναι οποιοδήποτε πρόσωπο χειρίζεται άμεσα συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα τρόφιμα, εξοπλισμό και εργαλεία για τρόφιμα ή επιφάνειες επαφής με τρόφιμα. Δηλαδή, το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 10 ώρες (2 ημέρες από 5 ώρες). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται από έμπειρους εκπαιδευτές, άριστα καταρτισμένους στο αντικείμενο, πιστοποιημένους από τον ΕΦΕΤ, προσαρμοσμένο  στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης καθώς και στο γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων ώστε να υπάρχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Στους εκπαιδευόμενους θα απονεμηθούν Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης  βάσει της εγκυκλίου 14708/17-8-07 του ΕΦΕΤ, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά από την επιχείρηση, σε έλεγχο του ΕΦΕΤ. Στη συνέχεια σε ημερομηνία που θα ορίσει ο ΕΦΕΤ, οι καταρτιζόμενοι θα εξεταστούν για την οριστική πιστοποίησή τους.

Η πιστοποίηση του ΕΦΕΤ είναι απαραίτητη για όσους δουλεύουν σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τρόφιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Πλ. Γεωργίου Α’ 25 και στο τηλέφωνο  2610273257.

Επίσης, ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών υλοποιεί προγράμματα Τεχνικών Ασφάλειας 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει στους εργαζόμενους Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης, δηλαδή υπηρεσίες ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ2-  Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας της ΕΣΕΕ – Παράρτημα Πάτρας, πρόκειται να υλοποιήσει  προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών ως Τεχνικών Ασφάλειας για επιχειρήσεις Β΄και Γ΄κατηγορίας .

Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 10 ώρες όταν  αφορά σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας (εμπόριο, υπηρεσίες κλπ) και 35 ώρες όταν πρόκειται για επιχειρήσεις Β΄κατηγορίας (μεταποίηση, συνεργεία, ελαιοτριβεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, πρατήρια υγρών καυσίμων κλπ).

Στο τέλος κάθε προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να σφραγίσει καταστάσεις προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για την υποβολή  Αίτησης Συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Πλ. Γεωργίου Α’ 25 και στο τηλέφωνο 2610273257

Πηγή: patrastimes.gr