‘Ολοι οι οδηγοί αυτοκινήτου μπορούν από το Φθινόπωρο που πέρασε με βάση την ΚΥΑ A3/Οικ. 56475/6635 να οδηγούν νόμιμα μοτοσικλέτες έως 125 κυβικά χωρίς την υποχρέωση να είναι κάτοχοι και διπλώματος οδήγησης.

Ειδικότερα, ισχύουν τα εξής:

 • Εάν αποκτήσατε το δίπλωμα οδήγησης μηχανής κατηγορίας Α1 από 1/5/2002 έως 18/1/2011 και δεν υπάρχει ο κωδικός 72 την στήλη 12 στο δίπλωμα σας , το δίπλωμα σας μπορεί να μετατραπεί στην κατηγορία Α (απεριόριστα κυβικά) χωρίς εξετάσεις οδήγησης.
 • Εάν αποκτήσατε το δίπλωμα οδήγησης μηχανής κατηγορίας Α1 από 19/1/2011 έως 18/1/2013 και δεν υπάρχει ο κωδικός 72 την στήλη 12 στο δίπλωμα σας , το δίπλωμα σας μπορεί να μετατραπεί στην κατηγορία Α2 (35kw ή 400cc) χωρίς εξετάσεις οδήγησης.

Ημ. απόκτησης – Κωδικός διπλώματος

Στην πίσω όψη του διπλώματος οδήγησης στην κατηγορία Α1 και στην στήλη 10 αναγράφεται η ημερομηνία απόκτησης του διπλώματος σας, εάν βρίσκεστε εντός των χρονικών πλαισίων και δεν υπάρχει και ο κωδικός 72 το δίπλωμα σας μετατρέπεται αντιστοίχως στην κατηγορία Α ή Α2 χωρίς να δώσετε πρακτικές εξετάσεις.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε για να μετατραπεί το δίπλωμα σας στην αντίστοιχη κατηγορία είναι:

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία υπάρχουσας άδειας οδήγησης.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.
 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.

Επέκταση – Δίπλωμα μηχανής

Στην περίπτωση που δεν υπάγεστε σε ένα από τα παραπάνω χρονικά πλαίσια, αλλά είστε κάτοχος διπλώματος μηχανής ΑΜ ή Α1 ή Α2, τότε θα πρέπει να συγκεντρώστε τα εξής δικαιολογητικά και παράβολα:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α εφόσον είστε κάτοχος διπλώματος μηχανής ΑΜ ή Α1 ή Α2 

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Παράβολα

 • Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
 • Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€
 • Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης  αξίας 15€

Πηγή: patrastimes.gr