Η ηγεσία του ΔΝΤ προτείνει ρεαλιστικούς στόχους για να τεθεί η πανδημία ουσιαστικά υπό έλεγχο παντού. Ωστόσο δε στέκεται σε γενικόλογες αναφορές, αλλά υποδεικνύει και τα μέσα για την επίτευξη του στόχου.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ πρέπει να εμβολιαστεί τουλάχιστον το 40% του πληθυσμού σε όλες τις χώρες έως το τέλος του 2021 και τουλάχιστον το 60% έως το πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ θα πρέπει εκεί που η κάλυψη των εμβολίων είναι χαμηλή να ληφθούν μέτρα οχύρωσης έναντι της υγειονομικής κρίσης.

Κατά το ΔΝΤ η στρατηγική αυτή απαιτεί όχι μόνο δεσμεύσεις, αλλά και προκαταβολική χρηματοδότηση, προκαταβολικές δωρεές εμβολίων και επενδύσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα αρνητικά σενάρια.

Το συνολικό κόστος της πρότασης του ΔΝΤ ύψους περίπου 50 δισ. δολαρίων περιλαμβάνει επιχορηγήσεις, πόρους από τις εθνικές κυβερνήσεις και χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σε σχετικό άρθρο που συνυπογράφει με διευθυντές του Ταμείου, η ταχύτερη έξοδο από την πανδημία θα μπορούσε να εισφέρει το ισοδύναμο των 9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στην παγκόσμια οικονομία έως το 2025 λόγω της ταχύτερης επανέναρξης της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι προηγμένες οικονομίες, που πιθανόν να δαπανήσουν τα περισσότερα σε αυτήν την προσπάθεια, θα έχουν και την υψηλότερη απόδοση τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο φορολογικών εσόδων (περίπου 1 τρισ. δολάρια σε πρόσθετα φορολογικά έσοδα).

Πηγή: patrastimes.gr