Δώρο Πάσχα 2021: Πώς θα καταβληθεί στους εργαζομένους

«Αναλογικά» αναμένεται να καταβληθεί και φέτος το Δώρο Πάσχα στους μισθωτούς εργαζομένους των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή λόγω της πανδημίας αλλά και σε αυτούς που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής

(ποσοστό εργοδότη – κράτους)

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα θα αντιστοιχεί στο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου του

2021 και οι εργαζόμενοι θα λάβουν το Δώρο ανάλογα με το διάστημα που έχουν εργαστεί και με διαδικασία που

ακολουθήθηκε και για το Δώρο Χριστουγέννων.

Ωστόσο κανονικά αναμένεται να λάβουν το Δώρο Πάσχα 2021 οι μισθωτοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που

δουλεύουν κανονικά εν μέσω πανδημίας. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με

ημερομίσθιο, δικαιούνται από τους εργοδότες τους: Δώρο Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους

με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Πηγή: patrastimes.gr