« Υποβιβασμοί, καταργήσεις, συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021» είναι το αντικείμενο Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 2813/13.7.20).Με αυτήν:

  • καταργούνται 26 Σχολικές Μονάδες,
  • συγχωνεύονται 33 Σχολικές Μονάδες,
  • υποβιβάζονται 53 Σχολικές Μονάδες,

Στο σώμα της ΚΥΑ και συγκεκριμένα στο σημείο 27 αυτής (σελ. 28114 και 28115 του ΦΕΚ) αναφέρονται οι Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων πλήθους Δήμων, οι οποίες προηγήθηκαν της έκδοσής της.

Να σημειωθεί ότι από την ΚΥΑ προκαλείται για τη μεταφορά μαθητών δαπάνη επί των προϋπολογισμών των Περιφερειών για το τρέχον και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, όπως αναλυτικότερα οι δαπάνες των Περιφερειών αναλύονται στο σημείο 32 της ΚΥΑ (σελ. 28116 του ΦΕΚ).

Ακολουθούν οι Πίνακες ειδικά για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ανά την Ελλάδα:

screen-15.32.36[15.07.2020] screen-15.33.00[15.07.2020]

screen-15.33.59[15.07.2020]

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Απόφαση ΕΔΩ

Πηγή: patrastimes.gr