Τους όρους της αμοιβής για όσους πρώην υπαλλήλους των ταμείων πετύχουν τον στόχο εκκαθάρισης εκκρεμών υποθέσεων συνταξιοδότησης ξεκαθαρίζει εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη.

 Αναλυτικά, προβλέπει ότι η μηνιαία μικτή κατ΄ αποκοπή αμοιβή κάθε συμβαλλόμενου πρώην υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ορίζεται σε 700 €, με την προϋπόθεση επεξεργασίας 60 συνταξιοδοτικών φακέλων.

Σε περίπτωση επεξεργασίας μικρότερου αριθμού φακέλων, η αμοιβή μειώνεται αναλογικά. Δεν οφείλεται αμοιβή για την επεξεργασία μικρότερου των 40 συνταξιοδοτικών φακέλων το μήνα.

 Η οργάνωση, η επίβλεψη του έργου, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία πιστοποίησης επίτευξης των στόχων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του eΕΦΚΑ.

Η ανάθεση του έργου πραγματοποιείται με την υπογραφή σύμβασης έργου μεταξύ του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και του συμβαλλόμενου-πρώην υπαλλήλου του φορέα, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους 8 μήνες, άνευ δυνατότητας ανανέωσης.

Πηγή: patrastimes.gr