Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (http://mathlab.eap.gr ), θεσπίζει σειρά Θερινών Σχολείων με σκοπό να παρέχει την ευκαιρία σε επιστήμονες και επαγγελματίες με ενδιαφέρον στη Μαθηματική Βιολογία, να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να διευρύνουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας μεθόδους Μαθηματικής Ανάλυσης,  Στατιστικής και Πληροφορικής, σε προβλήματα από τη Βιολογία και την Ιατρική.

Την τρέχουσα χρονιά, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών εστιάζει  το ενδιαφέρον του στη μοντελοποίηση ασθενειών και διοργανώνει  Θερινό Σχολείο με θέμα: Μαθηματική προτυποποίηση μολυσματικών και μη μολυσματικών ασθενειών.

12 διαλέξεις και 6 εργαστήρια από διακεκριμένους καθηγητές και ερευνητές από 10 Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας σε τέσσερεις ημέρες, θα δώσουν το στίγμα της ανάπτυξης και χρήσης μαθηματικών μοντέλων  για την περιγραφή και την αξιοποίησή τους στην κατανόηση, μελέτη, πρόγνωση και ενδεχομένως στην αντιμετώπιση μολυσματικών και μη μολυσματικών ασθενειών.

Το Θερινό Σχολείο θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, από την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου μέχρι την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωινές διαλέξεις και απογευματινά εργαστήρια, στα οποία θα δοθεί η ευκαιρία να παρουσιαστούν μέθοδοι, τεχνικές, γλώσσες και εργαλεία  προγραμματισμού, με επίδειξη εφαρμογών και με τρόπο που δεν απαιτεί προηγούμενη σχετική εμπειρία.

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε φοιτητές, αποφοίτους, ερευνητές και γενικά σε επιστήμονες με μαθηματικό υπόβαθρο και με σχετικό ενδιαφέρον.  Με την ολοκλήρωση του Θερινού Σχολείου, παρέχεται στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης.
Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://mathlab-summerschool.eap.gr/. 

Πηγή: patrastimes.gr