Οι οφειλέτες θα μπορούν εφόσον υπάρχουν ενεργές κατασχέσεις εις βάρος τους ή/και συνυπόχρεων προσώπων, να αιτηθούν και την άρση αυτών μέσω διαδικτύου

 Τέθηκε σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία άρσης κατάσχεσης εις χείρας τρίτων του eΕΦΚΑ, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών και με σκοπό οι οφειλέτες να διευκολύνονται στις συναλλαγές τους με τον φορέα.

Η νέα υπηρεσία επιτρέπει παράλληλα με την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης, την υποβολή από τον οφειλέτη αίτησης χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας τρίτων/πιστωτικών ιδρυμάτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τη νέα υπηρεσία η αίτηση για άρση κατάσχεσης πραγματοποιείται άμεσα με ηλεκτρονικό τρόπο και παύει η αναγκαιότητα της φυσικής παρουσίας του οφειλέτη στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, καθώς πλέον αρκεί η επιλογή του σχετικού πλαισίου επιλογής που έχει ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση ρύθμισης.

Ο οφειλέτης, δηλαδή, εφόσον υπάρχουν ενεργές κατασχέσεις εις βάρος του ή/και συνυπόχρεων προσώπων, θα μπορεί με ένα «κλικ» μέσω διαδικτύου να αιτηθεί και την άρση αυτών.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άρσης επί κατάσχεσης εις χείρας τρίτων είναι αφενός μεν η υπαγωγή της οφειλής σε καθεστώς ρύθμισης και η εξόφληση της πρώτης δόσης αυτής, αφετέρου δε η υποβολή σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη.

Πηγή: patrastimes.gr