Η ΕΕΤΑΑ εξέδωσε νέες οδηγίες για την δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και συγκεκριμένους δήμους της χώρας που δεν θα ισχύσει ακόμη (Άρθρο 2, σελ. 12)

Συγκεκριμένα η ΕΕΤΑΑ αναφέρει σχετικάμε τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2020-2021 σύμφωνα με το Άρθρο 34, παρ. 4.«Ρύθμιση θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης» του Ν. 4704/2020 (ΦΕΚ133/Α’/14.7.2020), η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «Η φοίτηση όσων νηπίων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, είναι υποχρεωτική σε όλη τη Χώρα. Για τα νήπια που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με την παρ. 3 γίνεται υποχρεωτική σταδιακά, από το σχολικό έτος 2018-2019.

Όλως εξαιρετικά, αναστέλλεται μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, ηέναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για τους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης Αττικής και Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου.»

Οδηγία ΕΕΤΑΑ: Όσες αιτούσες διαμένουν στους δήμους: Αθηναίων, Ζωγράφου, Καλλιθέας καιΝέας Σμύρνης,της Αττικής,και Νεάπολης –Συκεών Θεσσαλονίκης,μπορούννα εγγράψουν τα τέκνα τους τα γεννηθέντα το έτος 2016,σε παιδικούς σταθμούς και άλλων Δήμων.2] Η δομή «δεν αναπτύσσει δραστηριότητες εκτός των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεών της (ξένες γλώσσες, αθλήματα κλπ»(Άρθρο 8, παρ. 5δ), σελ. 27)

Οδηγία ΕΕΤΑΑ: Όπως ορθά αναφέρεται στο άρθρο 3.2, δ), σελ. 14, το σημείο αυτό αφορά στα ΚΔΑΠ,και όχι στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, κάποιοι από τους οποίους εφαρμόζουν προαιρετικά προγράμματα στους χώρους αυτούς (κολυμβητήρια, σχολές χορού, καράτε κλπ). 3] Μητρώο φορέων / δομών (άρθρο 8) Εκτιμάται ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας η εφαρμογή του ΜητρώουΦορέων/δομών, για να δέχεται τις αιτήσεις τους

Πηγή: patrastimes.gr