Αν και κύκλοι του e-ΕΦΚΑ έκαναν λόγο για άνοιγμα της πλατφόρμας για κληρονόμους την προηγούμενη εβδομάδα τελικά λόγω τεχνικών προβλημάτων η πλατφόρμα θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα.

Εκτιμάται ότι είναι πάνω από 2.500 οι δικαιούχοι κληρονόμοι και η διαδικασία είναι ίδια με αυτή που ακολουθήθηκε για τα αναδρομικά 11μηνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν αυξήσεις οι συνταξιούχοι είναι αφενός να έχουν συμπληρώσει περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης και αφετέρου να μη διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά. Το κλειδί στην υπόθεση της προσωπικής διαφοράς είναι η αύξηση του νόμου Βρούτση να είναι μεγαλύτερη του ποσού της προσωπικής διαφοράς, ώστε να μειωθεί το ύψος της προσωπικής διαφοράς και το υπόλοιπο ποσό να πιστωθεί στον λογαριασμό τους.

Όσο πιο γρήγορα υποβάλουν την αίτηση οι κληρονόμοι για την χορήγηση των αναδρομικών ποσών τόσο πιο γρήγορα θα πληρωθούν. Όπως είχε γίνει και την προηγούμενη φορά όταν ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση ο καθένας από τους κληρονόμους.

Ακολούθως θα απαιτηθούν τρία δικαιολογητικά (σύζυγος, τέκνα κ.ά.) προκειμένου να πληρωθούν. Ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβιβαστεί ή όχι η σύνταξη, οι κληρονόμοι θα λάβουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις περικοπές που είχε ο θανών. Η αίτηση θα συνοδεύεται από ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου ο καθένας να παίρνει την ευθύνη όσων δηλώνει.

Όλη η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά και χωρίς καμία αυτοπρόσωπη παρουσία. Παράλληλα θα διεξάγεται και δειγματοληπτικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης και πληρωμής συντάξεων του e-ΕΦΚΑ.

Η διαδικασία της υποβολής στην ηλεκτρονική υπηρεσία είχε γίνει σε δύο στάδια:

α. Στο πρώτο στάδιο οι δικαιούχοι κληρονόμοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.

β. Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Στο μεταξύ τέλος του μήνα ξεκινάει η πληρωμή των αυξήσεων και των αναδρομικών στους παλιούς συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Παράλληλα στο τέλος Οκτωβρίου θα πληρωθούν οι αυξήσεις και τα αναδρομικά του δημόσιου τομέα για όσους ακόμη δεν έχουν πληρωθεί.

Να σημειωθεί ότι για τους 29.000 συνταξιούχους ειδικών περιπτώσεων που δεν έχουν ακόμη πληρωθεί το χρονοδιάγραμμα του e-ΕΦΚΑ προβλέπει πληρωμή μέχρι τέλος του μήνα για την πλειοψηφία των των δικαιούχων ενώ οι υπόλοιποι θα πληρωθούν τον επόμενο μήνα.

Πηγή: patrastimes.gr