Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε την 12η Αυγούστου εγκρίθηκε η πρόσληψη 95 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως 8 ή έως 9 μήνες, σε 3 Δήμους για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν.4765/2021, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980 κατά περίπτωση.

Ακολουθεί ο Πίνακας με τους Δήμους:

screen-11.43.54[13.08.2021]

Πηγή: patrastimes.gr