Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το ελληνικό ΕΣΠΑ (Partnership Agreement) για την περίοδο 2021-2027.

Το ελληνικό ΕΣΠΑ, που είναι το πρώτο που κατατέθηκε και εγκρίθηκε από την Κομισιόν, προβλέπει τη διάθεση ευρωπαϊκών πόρων άνω των 21 δισ. ευρώ για επενδύσεις και κοινωνικά προγράμματα, οι οποίοι θα υπερβούν συνολικά τα 26 δισ. ευρώ

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν, οι πόροι θα στηρίξουν βασικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ενώ θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού, καινοτόμου και εξωστρεφούς αναπτυξιακού μοντέλου για την Ελλάδα.

Το 30% των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 55% των πόρων του Ταμείου Συνοχής θα διατεθούν για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης των εκπομπών αερίων καθώς και για μέτρα διαχείρισης των αποβλήτων και του νερού.

Πηγή: patrastimes.gr