Παράταση 5 μηνών θα δώσει η κυβέρνηση στην καταβολή των χρεών των μη μισθωτών (επαγγελματιών και αγροτών), όπως αυτά προκύπτουν από την εκκαθάριση των εισφορών τους για το 2019. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείου Εργασίας.

Έτσι, αντί να καταβληθούν σε 5 δόσεις, από τον τρέχοντα μήνα έως και τον Μάρτιο του 2021, θα καταβληθούν μεν σε 5 δόσεις, αλλά αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2021. Δηλαδή θα εξοφληθούν στο διάστημα Μαρτίου – Ιουλίου 2021. Αναλυτικά, η τροπολογία προβλέπει πως: “Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης έτους 2019.

1. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών με πολλαπλή ή μη δραστηριότητα και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ προκύπτει διαφορά που πρέπει να καταβληθεί από τους ασφαλισμένους (χρεωστικό υπόλοιπο) αυτή καταβάλλεται, ισομερώς κατανεμημένη, σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού της μηνιαίας δόσης.

2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31η.3.2021. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων.

3. Εάν η μηνιαία δόση οφειλής δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, επιβάλλεται ο προβλεπόμενος τόκος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επί του ποσού της μηνιαίας δόσης που καταβάλλεται εκπρόθεσμα”.

Πηγή: patrastimes.gr