Για σωρεία λαθών κάνουν λόγο μη μισθωτοί και λογιστές στα ειδοποιητήρια που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ στις 2 Αυγούστου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες με παράλληλη μισθωτή εργασία για το 2020.

Για τους ασφαλισμένους που προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, αυτό μπορεί να καταβληθεί σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση εκκαθάρισης καταβάλλεται εμπρόθεσμα έως 31/8/2021.

Η διαδικασία έγινε για πρώτη φορά ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας στην οποία υποβλήθηκαν δηλώσεις από τους ασφαλισμένους, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ασφαλισμένοι με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, καθώς και τα πρόσωπα που είχαν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Κατά την πρώτη εφαρμογή και έως την Τρίτη 31η Αυγούστου 2021, παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης – δήλωσης περί παράλληλης ή μη μισθωτής απασχόλησης, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 έως Ιούνιο 2021.

Θυμίζουμε ότι και στο παρελθόν είχαν διαπιστωθεί λάθη τα οποία αναγνώρισε ο ΕΦΚΑ, καθώς κατά την εκκαθάριση δεν ελήφθησαν υπόψη εισοδήματα μισθωτών υπηρεσιών σε μεμονωμένες περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης εκ παραδρομής, εξαιτίας λανθασμένης παραδοχής στο μηχανογραφικό σύστημα.

Οι κερδισμένοι
Ωφελημένοι από την τρέχουσα εκκαθάριση θα είναι οι παραλλήλως απασχολούμενοι οι οποίοι καλύπτουν το πλαφόν των εισφορών από τη μισθωτή τους απασχόληση (αντιστοιχεί σε μισθό 930 ευρώ) οπότε και δεν απαιτείται να καταβάλλουν επιπλέον εισφορά. Για την εν λόγω κατηγορία αυτομάτως αναστέλλεται η έκδοση ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών.

Από την εκκαθάριση έχουν εξαιρεθεί κατηγορίες μη μισθωτών ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα, για τους οποίους εκκρεμεί από τους Φορείς του Δημοσίου η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του 2020. Η διαδικασία εκκαθάρισης για τους ασφαλισμένους αυτούς, επισημαίνεται από τον e-ΕΦΚΑ, θα ολοκληρωθεί το προσεχές χρονικό διάστημα και αφού ληφθούν τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.

Πηγή: patrastimes.gr