Για τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων από ακίνητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. (δηλαδή δεν υπάρχει αφορολόγητο) και η φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών πραγματοποιείται από το πρώτο ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία (μισθώματα) φορολογούνται αυτοτελώς και δεν επιβάλλεται ποσό συμπληρωματικού φόρου.

Να θυμίσουμε ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια, σε κάθε περίπτωση, δεν θα πληρώσουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα ενοίκια που έχουν εισπράξει εντός του φορολογικού έτους 2020 (σύμφωνα με την Ε.2204/2020).

Οι κατωτέρω συντελεστές φορολογίας ισχύουν για βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες μισθώσεις, καθώς επίσης και για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε ευρώ) ΦΟΡΟΛ.ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ (%)
0-12.000,00 15%
12.000,01-35.000,00 35%
35.000,01 και άνω 45%

Σε ποιο ποσό (του εισοδήματος από ενοίκια) θα φορολογηθεί ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) ακινήτων

Για το 2020, λόγω πανδημίας, οι ιδιοκτήτες (φυσικά πρόσωπα) εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια. Μέρος της μείωσής τους κάλυψε το κράτος, ενώ το υπόλοιπο δεν το εισέπραξαν.

Παράδειγμα:

Σε ενοίκιο 800 ευρώ του μήνα Νοεμβρίου 2020 (κατάστημα πληττόμενης επιχείρησης), ο ιδιοκτήτης του ακινήτου εισέπραξε 40% μειωμένο, ήτοι 480 ευρώ, ενώ εισπέπραξε από το κράτος 160 ευρώ (το μισό της μείωσης). Συνολικά εισέπραξε 640 ευρώ και έχασε από το αρχικό του ενοίκιο 160 ευρώ.

Θα φορολογηθεί βέβαια στο ποσό που εισέπραξε από τον ενοικιαστή, δηλαδή στα 480 ευρώ. Η είσπραξη από το κράτος (160,00) δεν φορολογείται, όπως επίσης δεν φορολογείται και το υπόλοιπο ποσό των 160 ευρώ που δεν εισέπραξε από πουθενά.

Τι θα χάσει ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) ακινήτων, λόγω Covid

Παράδειγμα (σε ετήσια βάση):

Ιδιοκτήτης καταστήματος, το ενοικιάζει αντί 800 ευρώ τον μήνα σε ιδιοκτήτη εστιατορίου (ανήκει στην κατηγορία των “κλειστών” επιχειρήσεων).

Στο παρακάτω πίνακα βλέπουμε αναλυτικά, σύμφωνα με τα μέτρα της πολιτείας, τι έχει εισπράξει ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) από τον ενοικιαστή και τι έχει “εισπράξει” (με καταβολή στο τραπεζικό του λογαριασμό ή με συμψηφισμό σε οφειλές του) από το κράτος.

ΑΡΧΙΚΟ

ΕΝΟΙΚΙΟ

ΜΗΝΑΣ ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ

ΠΟΣΟ «ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ»
ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ
800 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 800 0
800 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 800 0
800 ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 480 96
800 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 480 96
800 ΜΑΪΟΣ 2020 480 96
800 ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 480 96
800 ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 480 96
800 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 480 96
800 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020 480 96
800 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 480 96
800 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 480 160
800 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 480 160
ΣΥΝΟΛΑ 6.400 1.088

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) έπρεπε να εισπράξει 800 ευρώ για τους 12 μήνες, σύνολο 9.600 ευρώ και στο ποσό αυτό θα φορολογούνταν. Αν υποθέσουμε ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει άλλα εισοδήματα από ενοίκια, για το ανωτέρω ποσό (αφαιρώντας το 5%) θα πλήρωνε φόρο 15% και συγκεκριμένα 1.368 ευρώ.

Μετά τις μειώσεις που υπέστη όμως θα φορολογηθεί στο ποσό των 6.400 ευρώ, ενώ τα ποσά που εισέπραξε από το κράτος (είτε με καταβολή στον τραπεζικό του λογαριασμό, είτε με συμφηφισμό με οφειλές του) δεν φορολογούνται. Δεν φορολογείται επίσης και η υπόλοιπη μείωση του ενοικίου.

Επομένως για το ποσό των 6400 ευρώ (αφού αφαιρεθεί το 5%) θα πληρώσει φόρο 15%, ήτοι 912 ευρώ.

Συμπερασματικά ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) ακινήτου, ΧΩΡΙΣ covid, θα εισέπτραττε από τον ενοικιαστή 9.600 ευρώ και θα πλήρωνε φόρο 1.368 ευρώ, που σημαίνει ότι ως καθαρό εισόδημα θα του έμεναν 8.232 ευρώ.

Όμως λόγω πανδημίας (ME covid) εισέπραξε 6.400 ευρώ από τον ενοικιαστή και πλήρωσε φόρο 912 ευρώ, ενώ εισέπραξε από το κράτος 1.088 ευρώ, που σημαίνει ότι το καθαρό εισόδημα που του έμεινε είναι 6.576 ευρώ. Άρα έχασε λόγω covid το ποσό των 1.656 ευρώ.

(Να σημειώσουμε πως στο ανωτέρω παράδειγμα ο εκμισθωτής θα πληρώσει επιπλέον και το χαρτόσημο 3,6%, λόγω επαγγελματικής μίσθωσης, επί του μισθώματος που εισέπραξε.)

Πηγή: patrastimes.gr