Τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η εκπόνηση των πρώτων 200 Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) σε συνεργασία υπουργείου Περιβάλλοντος και δήμων. Αυτό ανακοίνωσε ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ. Σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου, τα ΤΠΣ θα εκπονούνται αν δημοτική ενότητα και το χρονοδιάγραμμα, ώστε σε μία τριετία να έχει καλυφθεί όλη η χώρα (1.135 δημοτικές ενότητες), θα έχει ως εξής:  Τα επόμενα 200 θα ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο, επίσης 200 μετά το Πάσχα του 2021 και μετά, επίσης, 200 ανά εξάμηνο, ώστε να καλυφθεί ο συνολικός αριθμός.

Γι’ αυτό ζήτησε από τους δημάρχους να προχωρήσουν σε προτεραιοποίηση με βασικά κριτήρια τις αναπτυξιακές πιέσεις, την οικοδομική δραστηριότητα, τις αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά και το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης, στο οποία βρίσκεται μια δημοτική κοινότητα: «Και αυτοί πού είναι αναπτυγμένοι και αυτοί που έχουν μείνει πίσω πρέπει να συμμετέχουν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ένας δήμος μπορεί να ξεκινήσει από μία δημοτική ενότητα και στη συνέχεια να προχωρήσει με ΤΠΣ σε περισσότερες ή και όλες.

Παράταση για τα ΓΠΣ

Για τα παλιά Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), ή έγκριση των οποίων λήγει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ο κ. Οικονόμου υποστήριξε ότι θα δοθεί μία, μάλλον εξάμηνη παράταση, αλλά όσα δεν ολοκληρωθούν θα ενταχθούν στα ΤΠΣ και θα μειώσουν τον χρόνο και το κόστος τους, το οποίο θα καλυφθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό σήμερα, μετά από 45 χρόνια προσπαθειών, μόνο στο 20% των δημοτικών ενοτήτων της χώρας έχουν εγκριθεί σχέδια τέτοιου τύπου (σ.σ. το μικρότερο ποσοστό σε όλη την ΕΕ) και περίπου τα μισά από αυτά είναι παρωχημένα και χρήζουν επικαιροποίησης. Άρα, όπως είπε ο κ. Οικονόμου, με το Πρόγραμμα των ΤΠΣ, ουσιαστικά, πρέπει να καλυφθούν 9 στις 10 δημοτικές ενότητες με νέο ή επικαιροποιημένο σχέδιο.

Τι καθορίζουν όμως τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ): Κατά τον υφυπουργό, θα καθορισθούν, μεταξύ άλλων, οι χρήσεις γης, τα όρια των οικισμών και ο χαρακτηρισμός των τοπικών δρόμων -πεδία στα οποία υπάρχουν σήμερα πολύ σοβαρές εκκρεμότητες, μετά από αποφάσεις του ΣτΕ που ακυρώνουν παλαιότερα σχέδια ή μη νόμιμα χαρακτηρισμένους δρόμους η χωροθέτηση μεγάλων επενδύσεων, ενώ παράλληλα θα εκπονηθούν: το τοπικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και το τοπικό σχέδιο διαχείρισης καταστροφών και κινδύνων.

Τα κριτήρια συμμετοχής

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Οικονόμου, το πρώτο βήμα της εκκίνησης του προγράμματος θα γίνει με πρόσκληση που θα αποσταλεί προς όλους τους δήμους της χώρας για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους και να προσδιορίσουν τη σειρά προτεραιότητας των δημοτικών τους ενοτήτων, έως τις 10 Ιουλίου 2020. Η επιλογή της σειράς με την οποία θα αρχίζουν να εκπονούνται ΤΠΣ στις δημοτικές ενότητες θα βασιστεί στις προτάσεις των δήμων, σε συνδυασμό με τα ακόλουθα κριτήρια που έχει θέσει το ΥΠΕΝ:

-Αναπτυξιακές πιέσεις, είτε με την έννοια της ύπαρξης έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος είτε με αυτήν της ύπαρξης σημαντικών αναξιοποίητων ακόμα αναπτυξιακών πόρων, σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους.

-Περιβαλλοντικά προβλήματα, ιδίως συνδεόμενα με το αστικό περιβάλλον (δεδομένου ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα κάλυψης των περιοχών που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000 με άλλες μελέτες, οι οποίες θα ενσωματωθούν στα ΤΠΣ). Τέτοια προβλήματα είναι, π.χ. το πολύ μικρό ποσοστό ελεύθερων χώρων, οι αστικές θερμικές νησίδες, η τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή (άνοδος στάθμης θάλασσας κλπ.) και σε άλλους κινδύνους.

-Κοινωνικά προβλήματα γεωγραφικά εστιασμένα, όπως π.χ. η συγκέντρωση ευάλωτων (άτομα με αναπηρίες, εξαρτημένα άτομα…) και ειδικών (πχ. άνεργοι, κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, μετανάστες…).

-Ωριμότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου (δηλ. ύπαρξη σχεδίων ανάλογων με τα ΤΠΣ, ο βαθμός της επικαιρότητάς τους, καθώς και η ύπαρξη μελετών σε εξέλιξη για τέτοια σχέδια).

Πηγή: patrastimes.gr