Ένα τριήμερο Θερινό Σχολείο πάνω σε τεχνολογίες αιχμής πρόσφερε το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα στα πλαίσια του 8th Regional Growth Conference που ολοκληρώθηκε με επιτυχία στον εμβληματικό χώρο της Achaia Clauss.

Με «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων» ασχολήθηκαν για τρεις ημέρες, 30 από τους εθελοντές του 8th Regional Growth Conference. Το Summer School είχε σα στόχο τη γνωριμία των εκπαιδευομένων με τα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

  • Ευφυή Κυβερνοφυσικά και Υπηρεσίες: αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων για τα κυβερνοφυσικά (cyberphysicalsystems), τα οποία είναι μια νέα γενιά συστημάτων με εξαιρετική δυναμική, οποία έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση του Διαδικτύου-των-Πραγμάτων (Internet-of-Things) και τις σημαντικές προόδους σε τομείς όπως ενσωματωμένα συστήματα και σχεδίαση υλικού. Τα κυβερνοφυσικά συνδυάζουν τις τεχνολογίες των ενσωματωμένων συστημάτων, των δικτύων επικοινωνιών και των συστημάτων λήψης αποφάσεων για την παρακολούθηση και υποστήριξη λειτουργιών και δράσεων που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεων και των σύγχρονων εφαρμογών.
  • Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες  αφορά στη μελέτη προηγμένων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, όπως τα περιβάλλοντα εξατομικευμένης μάθησης, το μοντέλο Bring Your Own Device, το μοντέλο μικτής μάθησης, οι νεφοϋπολογιστικές υπηρεσίες μάθησης, η αντίστροφη τάξη, η παιγνιδοποίηση, οι 3Δ-εκπαιδευτικοί κόσμοι και τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών δεδομένων για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων στη σχολική εκπαίδευση και στις διδακτικές και μαθησιακές αναλύσεις για την υποστήριξη της έρευνας των εκπαιδευτικών.
  • Ψηφιακές δεξιότητες και Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες. Θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις στην εκπαίδευση με έμφαση στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν τεχνολογίες STEM και ΤΠΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων σε μαθητές αλλά και ενήλικες. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν σύγχρονα εργαλεία και συστήματα που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση με έμφαση στην εκπαιδευτική ρομποτική και στο Arduino.
  • Αναλυτική Επιχειρήσεων και Επιστήμη Δεδομένων  αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδομένων μεγάλου όγκου (big data) και στην εξαγωγή της γνώσης με σκοπό την υποστήριξη της λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Το Θερινό αυτό σχολείο περιλάμβανε σύντομες θεωρητικές τοποθετήσεις από καθηγητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στην συνέχεια εκτενή workshops πάνω στα αντικείμενα της θεωρίας με πρακτική εξάσκηση σε προβλήματα της θεματικής περιοχής.

Να σημειώσουμε πως το Θερινό Σχολείο εντάσσεται στις προπασκευαστικές δράσεις ενόψει της ανακοίνωσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο https://www.ece.uop.gr/metaptychiakes/

Πηγή: patrastimes.gr