Μπορεί η πανδημία του Covid να έχει επιφέρει τη μεγαλύτερη οικονομική συρρίκνωση εδώ και αιώνες, αλλά προσφέρει κάτι θετικό μακροπρόθεσμα στις ευρωπαϊκές εταιρείες, τους ανάγκασε να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους ώστε να προσαρμοστούν καλύτερα στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ρώτησε 72 εταιρείες στον τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών ποια θα είναι η μακροπρόθεσμη επίπτωση της πανδημίας στον τρόπο που λειτουργούν και στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Οι απαντήσεις τους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η δουλειά στο γραφείο, οι βιντεο-συσκέψεις και η ταχεία ψηφιοποίηση, θα παραμείνουν μέρος της καθημερινότητάς τους, μαζί με τη μειωμένη ζήτηση των προϊόντων τους.

«Σε ένα μεγάλο ποσοστό, οι επιχειρήσεις φαίνεται να πιστεύουν ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και εργασίας που επέφερε η πανδημία, ειδικά η αυξανόμενη τάση της online εργασίας και κατανάλωσης και η συνεπακόλουθη μείωση των ταξιδιών, θα παραμείνουν και μετά το τέλος της», αναφέρει η ΕΚΤ στα συμπεράσματα της έρευνάς της.

Αυτές οι αλλαγές φαίνεται ότι εξυπηρετούν την παραγωγικότητα και μειώνουν το εργατικό δυναμικό. Πάνω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων στην έρευνα της ΕΚΤ είπαν ότι οι επιχειρήσεις τους θα γίνουν πιο αποτελεσματικές και πιο ανθεκτικές μετά το τέλος της πανδημίας.

Αντιθέτως, κάποιες ιδέες που γεννήθηκαν στην αρχή της πανδημίας, όπως οι προσδοκίες ότι οι επιχειρήσεις θα εσωτερίκευαν ή θα έκαναν πιο τοπική τη γραμμή της παραγωγής τους για να ανταποκριθούν στις συνθήκες, φαίνεται να εγκαταλείπονται.

Πηγή: patrastimes.gr