Έκτακτη συνεδρίαση, μέσω Τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020  εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 το πρωί, με το παρακάτω θέμα:

  • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή α) εγγύησης συμμετοχής και β) τέλους χρήσης συστημάτων για τη διενέργεια ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για τη συμμετοχή του Δήμου σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ανοικτού πλειοδοτικού τύπου με ηλεκτρονικά μέσα, για την αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εισηγητής: Μ.Αναστασίου  – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Σημείωση: Η σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής κρίνεται επείγουσα, λόγω άμεσων ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του Δήμου Πατρέων στον αναγκαστικό πλειστηριασμό.

Πηγή: patrastimes.gr