Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, θα πραγματοποιηθεί την 27η   Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, με τα παρακάτω  θέματα:

  • Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, οικον. έτους 2020 (σχετικά: α) η αριθμ.435/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, β) η αριθ. 31672/22-7-2020 εναλλακτική πρόταση 3 επικεφαλής και 3 δημοτικών  συμβούλων παρατάξεων της αντιπολίτευσης)
  • Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συμπληρωματικά έργα περιοχής Γούβας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
  • Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών, υλικών κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης που απαιτούνται για την αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου-Κανακάρη-Ναυαρίνου, εγκατάσταση και λειτουργία» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
  • Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό δύο σταδίων για την  μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας» του Δήμου  Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
  • Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης –εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πατρών(εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
  •  Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Βελτιώσεις – συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται επείγουσα, δεδομένου ότι στον 1ο θέμα της ημερησίας διατάξεως που αφορά στην 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020, εμπεριέχεται πληρωμή εργαζομένων – συμβασιούχων στον Δήμο.

Πηγή: patrastimes.gr