Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου  με τα παρακάτω θέματα:

1.      Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Πατρέων οικον. έτους 2020- 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (σχετική η αριθ. 909/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

2.      Σύναψη συνεργασίας με την ECOELASTIKA A.E., για τη διαχείριση των άχρηστων ελαστικών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π.  Λέμης- Πετρόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

3.      Ένσταση αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στον Αρκτικό Τομέα του Δήμου Πατρέων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

4.      Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων Νοτίων και Ανατολικών περιοχών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

5.      Έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

6.      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς– Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

7.      Λήψη απόφασης περί αιτήματος παραχώρησης της χρήσης ΑΒΚ 953 ακινήτου (Γηπέδου) που βρίσκεται στο Ακταίο, από την Ε.Τ.Α.Δ Α.Ε. (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.), έναντι ετησίου αντιτίμου ενός ευρώ και  εξουσιοδότηση του κ.  Δημάρχου  Πατρέων, για την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).

8.      Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη των χώρων: 1) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού, επί των οδών Γιάννη Ρίτσου και Σεφέρη και 2) των εγκαταστάσεων του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

9.      Αποδοχή παραίτησης κας Ελένης Αργυρού από αναπληρωματικό μέλος στο Δ.Σ του Κοινωνικού Οργανισμού και αντικατάστασή της.

Πηγή: patrastimes.gr