Τα συστατικά του «εμβολίου» κατά της γραφειοκρατίας και ταυτόχρονα της ψηφιοποίησης που θα «χορηγηθεί» μεθοδικά σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά και το υπόβαθρο για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και των δικτύων νέας γενιάς στη χώρα, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και περιλαμβάνει 232 άρθρα.

Κατάργηση του φαξ

Πρόκειται για πακέτο αλλαγών και καινοτομιών, όπως η θεσμοθέτηση προσωπικού αριθμού για τους πολίτες, η πιστοποίησή τους μέσω βιντεοκλήσης για online συναλλαγές, η δυνατότητα άντλησης δικαιολογητικών από τις τράπεζες απευθείας από τα μητρώα πολιτών, το ηλεκτρονικό συστημένο, η ψηφιακή σφραγίδα, αλλά και η κατάργηση του φαξ.

Ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει παρεμβάσεις που εκτείνονται σε βάθος δεκαετίας και στην προμετωπίδα τους βρίσκεται η καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) του πολίτη, για τον οποίο έχουν γίνει κάποιες αλλαγές σε σχέση με το νομοσχέδιο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Αν και το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι ο νέος ΠΑ θα είναι ουσιαστικά ο ΑΦΜ που έχει ο κάθε πολίτης, τελικά θα είναι δωδεκαψήφιος και, σύμφωνα με ανώτατες πηγές του υπουργείου, στον υπάρχοντα ΑΦΜ θα προστεθούν και ορισμένα γράμματα και αριθμοί. Οι εν λόγω αλλαγές έρχονται για να «θωρακίσουν» τον νέο αριθμό και να κάνουν πιο ασφαλείς τις συναλλαγές του πολίτη. Αλλωστε, ο Προσωπικός Αριθμός, ο οποίος θα αποδίδεται μία φορά σε κάθε πολίτη, έχει σκοπό την ταυτοποίηση των πολιτών στην παροχή υπηρεσιών από φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ θα αναγράφεται στις νέες ταυτότητες που θα εκδοθούν μέσα στην επόμενη διετία και θα αντικαταστήσει και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επιπλέον, εισάγει τη δυνατότητα, για τους χρήστες της ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης, να συνδέονται στο gov.gr εκτός από τους κωδικούς Taxisnet, και με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τραπεζικής, του γνωστού web banking, ως «εργαλείο» αυθεντικοποίησης του συναλλασσόμενου, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια των συναλλαγών με το Δημόσιο.

Ηλεκτρονικές σφραγίδες

Παράλληλα, μια από τις βασικές αλλαγές του νέου Κώδικα είναι εξ αποστάσεως ταυτοποίηση των πολιτών για τη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ για πρώτη φορά θεσμοθετείται η χρήση και ισχύς των ηλεκτρονικών σφραγίδων και επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο που σχετίζεται με τα ψηφιακά πιστοποιητικά και τους παρόχους τους (ηλεκτρονικές υπογραφές και σφραγίδες).

Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα των τραπεζών να αντλούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά απευθείας από τα μητρώα πολιτών (π.χ. εκκαθαριστικό από την ΑΑΔΕ), τη λεγόμενη KYC, έχει στόχο την απλοποίηση των σχετικών τραπεζικών διαδικασιών, εξουδετερώνοντας τα αντίστοιχα κόστη τόσο των τραπεζών όσο και των πολιτών/επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, επιτρέπει στις τράπεζες τη δυνατότητα να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που προβλέπει η νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο ίδιο πλαίσιο, με τη θεσμοθέτηση των νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών μέσω του gov.gr (υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση, άυλη συνταγογράφηση κ.λπ.) δεν απαιτείται φυσική παρουσία στις αρμόδιες αρχές για την επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής, καθώς η αυθεντικοποίησή τους πραγματοποιείται με τους «κωδικάριθμους» που φέρουν τα έγγραφα που εκδίδονται από την ενιαία ψηφιακή πύλη.

Επίσης, στο «Σύνταγμα» του ψηφιακού κράτους περιλαμβάνεται η θεσμοθέτηση Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου, όπου καταχωρίζονται βήμα-βήμα όλες οι ψηφιακές ή φυσικές διαδικασίες του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως εάν αφορούν παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε πολίτες ή φορείς του ιδιωτικού τομέα ή εσωτερικές διαδικασίες του δημόσιου τομέα. Αυτό σημαίνει πως ο πολίτης μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα τη διαδικασία που απαιτείται για τη συναλλαγή του με το Δημόσιο χωρίς να εκτίθεται σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και περιττής γραφειοκρατίας.

Παράλληλα, δημιουργούνται συνθήκες για την ευρεία αξιοποίηση ανοιχτών ανωνυμοποιημένων δεδομένων, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Ταμείο Φαιστός για το 5G

Καινοτομία του νομοσχεδίου αποτελεί και η ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας δημοσίου συμφέροντος «Συμμετοχές 5G Α.Ε.», με σκοπό την αξιοποίηση του «Ταμείου Φαιστός». Ετσι, σημαντικό μέρος των κρατικών εσόδων από τις δημοπρασίες του φάσματος 5G που θα ξεκινήσουν στο τέλος του χρόνου, θα κατευθυνθεί στο εν λόγω Ταμείο, το οποίο θέτει προϋποθέσεις σχετικά τη δημιουργία ενός λειτουργικού και βιώσιμου οικοσυστήματος για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών 5G στη χώρα μας. Το αρχικό κεφάλαιο του Ταμείου θα αποτελείται από το 25% των εσόδων του Δημοσίου από τη δημοπρασία που θα διεξαγάγει η ΕΕΤΤ για τις άδειες 5G. Αποκλειστική δραστηριότητα του «Φαιστός» είναι να επενδύσει σε καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στην έρευνα – ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες των δικτύων 5G.

Επίσης, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τις Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης, καθώς απλοποιείται η διαδικασία για τους πολίτες των εν λόγω περιοχών, οι οποίοι θα δηλώνουν μόνο τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου τους. Ολα τα υπόλοιπα στοιχεία του δικαιούχου θα αντλούνται ηλεκτρονικά. Περαιτέρω, ο αριθμός των περιοχών υπερδιπλασιάζεται, καθώς από τις περίπου 400 του αρχικού προγράμματος ξεπερνά πια τις 900, ενώ επεκτείνεται στα 8 χρόνια η εγγύηση του σχετικού εξοπλισμού (από δύο χρόνια που είναι σήμερα), καλύπτοντας τους πολίτες για όλο τον χρόνο ισχύος του προγράμματος.

Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Οσον αφορά στον Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, εκσυγχρονίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο και διευρύνεται ο ορισμός των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών. Ορίζονται, επίσης, θέματα σχετικά με την καθολική υπηρεσία, τη λειτουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού 112 και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ανοιχτής Τηλεφωνικής Γραμμής για Αγνοούμενα Παιδιά 116000, ενώ διασφαλίζεται και η προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο για τους ανθρώπους με αναπηρία. Σημειώνεται ότι η οικονομικά προσιτή και επαρκής πρόσβαση στο Διαδίκτυο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των «καθολικών υπηρεσιών» που πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως τοποθεσίας ή εισοδήματος, ενώ προβλέπεται και η προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρία στο Διαδίκτυο.

Πηγή: patrastimes.gr