Αύξηση κατά 741 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Φεβρουάριο, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα έναντι μείωσης 1,192 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο. Σε ότι αφορά τις καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αυτές αυξήθηκαν κατά 304 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης 671 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, από την οποία μπορούν να εξαχθούν δύο βασικά συμπεράσματα, Αφ ενός ότι τα νοικοκυριά, λόγω του γενικού lockdown που ισχύει, δεν μπορούν να ξοδέψουν και αφ ετέρου ότι αρκετά από τα χρήματα που δίνονται για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία, κατευθύνονται σε ομάδες πολιτών που δεν τα έχουν ανάγκη, αναφέρουν οικονομικοί αναλυτές στο Capital.gr.

Κάτι που επιβεβαιώνεται και μέσω της έρευνας που “έτρεξε” η εταιρεία Netrino. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο σε δείγμα 1.302 ατόμων μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, 1 στους 5 (ποσοστό 19,9%) δήλωσε πως τα χρήματα του φθάνουν μόνο για τα απαραίτητα και ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Ένας στους δύο (ποσοστό 52,9%) ανέφερε πως τα χρήματα φθάνουν μόνο για τα αναγκαία, ποσοστό 4,1% δήλωσε πως δεν του φθάνουν τα χρήματα ούτε για τα απαραίτητα και αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες και 1 στους 5 απάντησε ότι ζει καλά και αποταμιεύει.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις ηλικίες 45-59 ετών και στους άνω των 60 ετών. Με το 16,7% των διαζευγμένων να δηλώνει πως τα χρήματα δεν του φθάνουν ούτε για τα απαραίτητα.
Στις πενταμελείς οικογένειες μόνο το 8% αποταμιεύει ενώ πιο έντονο είναι το πρόβλημα στις οικογένειες που έχουν παιδιά κάτω των 15 ετών.

Σε ό,τι αφορά στις περιοχές όπου καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που δήλωσαν ότι δεν τους φθάνουν τα χρήματα που βγάζουν ούτε για τα απαραίτητα, ποσοστό 8,3%, είναι η Πάτρα. Σε Αλεξανδρούπολη και Πάτρα πάνω από το 85% των νοικοκυριών δεν καλύπτει ή καλύπτει οριακά τα αναγκαία για τη διαβίωση του.

Σχετικά με το επίπεδο σπουδών και την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, οι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 13,3% δήλωσαν ότι δεν καλύπτουν τα έξοδα τους και το 35,7% καλύπτει μόνο τα απαραίτητα με δυσκολία.

Ποιοι όμως αποταμιεύουν; Από την έρευνα της Netrino προκύπτει πως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα αποταμιεύουν σε ποσοστό 23,3%, 19,3% και 25,6% αντίστοιχα. Οι άνεργοι και οι νοικοκυρές είναι οι δύο κατηγορίες που καλύπτουν μόνο τα απαραίτητα και μάλιστα με δυσκολίες σε ποσοστό 29% και 29,2% οι συνταξιούχοι σε ποσοστό 18,4% αποταμιεύουν, ενώ 1 στους 5 δήλωσε πως τα χρήματα φθάνουν μόνο για τα απαραίτητα.

Πηγή: patrastimes.gr