Ηπανδημία του κορονοϊού αναμένεται να φέρει για πρώτη φορά μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% έως και πλήρη απαλλαγή για χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν δεχθεί πλήγμα. Συγκεκριμένα πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων τα εισοδήματα έχουν υποχωρήσει κάτω από τα εισοδηματικά όρια που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ.

Σημειώνεται ότι απαλλαγή από το 50% του ΕΝΦΙΑ δικαιούται κάθε φορολογούμενος που κατά το προηγούμενο έτος είχε συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, με το όριο να προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο της κάθε οικογένειας.

Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Προϋπόθεση είναι ότι το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην ξεπερνά τα 12.000 ευρώ. Με τα εισοδήματα να έχουν σημειώσει «βουτιά» λόγω κορονοϊού για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους, ο αριθμός των δικαιούχων που δεν θα πληρώσουν φόρο αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ. Μάλιστα ο αριθμός των φορολογουμένων που θα δικαιούται μείωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ πιθανότατα θα προσεγγίσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα 2.000.000.

Παραδείγματα
Μισθωτός ιδιωτικού τομέα με 2 παιδιά, φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα το 2019, 20.000 ευρώ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος αν ήταν σε αναστολή 6 μήνες, το φορολογητέο εισόδημα από 20.000 ευρώ θα πέσει στις 10.000 ευρώ άρα ο ΕΝΦΙΑ θα έχει μειωθεί κατά 50%.
Οικογένεια με τρία παιδιά, με φορολογητέο εισόδημα το 2019, 21.000 ευρώ, με αναστολή 4 μήνες, το φορολογητέο εισόδημα θα πέσει στις 14.000 ευρώ. Εδώ θα υπάρξει ολική απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.
Ποιοι δικαιούνται μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ
Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο 50% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον:

Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν έχει υπερβεί τα 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του να μην υπερβαίνουν τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
Οικογένειες τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή που έχουν έχουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω χορηγείται πλήρης (100%) απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Πηγή: patrastimes.gr