Η Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών ενημερώνει τους συνδημότες μας ότι:

“Oσοι καταστηματάρχες επιθυμούν να κάνουν χρήση του Αιγιαλού έτους 2021 και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζει η υπ’αριθ.47458 ΕΞ2020/15-5-2020(ΦΕΚ1864/Β/15.5.2020) ΚΥΑ, όπως νόμιμα τροποποιήθηκε και ισχύει, και μέσα στα χρονικά όρια της αρμοδιότητας μας (έως τέλος Απριλίου 2021) θα πρέπει να  προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  Πατρέων

  • (Δ/νση Διαχείρισης  Προσόδων και Δημοτικής Περιούσιας  – Τμήμα Εσόδων –  Βότση 38  τηλ. 2613610256-336), το αργότερο μέχρι 31/3/2021 προκειμένου  να ενημερωθούν σχετικά με την διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί.

Τα παραπάνω σε αναμονή λειτουργίας της εστίασης και ομαλών συνθηκών λόγω Covid-19.”

Πηγή: patrastimes.gr