Αν και τα καταστήματα παραμένουν με κατεβασμένα ρολά, προγράμματα για την ενίσχυση των συγκεκριμένων κλάδων ήδη «τρέχουν» δίνοντας μια «χρυσή ευκαιρία» σε όσους παραμείνουν «ζωντανοί» να προμηθευτούν με λεφτά του κράτους, μέρος του εξοπλισμού που θα απαιτηθεί για να λειτουργήσουν την επόμενη της πανδημίας ημέρα.

Λίγες ημέρες απομένουν πριν λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ που αφορούν στην προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου για τις επιχειρήσεις της εστίασης: παράλληλα ήδη άρχισε να «τρέχει» πρόγραμμα επιδοτήσεων για τα καταστήματα του λιανεμπορίου, προκειμένου αυτά να «στήσουν» το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα.

Τέλος χρόνου για τις ενισχύσεις των 5.000 ευρώ
Αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα που αφορά στην επιχορήγηση για την αγορά θερμαντικών σωμάτων με το μέγιστο ποσό να φτάνει έως και τα 5.000 ευρώ: Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00. Αυτές γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα https://heating-devices.mindev.gov.gr
Εδώ το σημείο «κλειδί» είναι πως η συγκεκριμένη χρηματοδότηση είναι… αναδρομική, καλύπτει δηλαδή και αγορές από την 1η Φεβρουαρίου του 2020 και μετά, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ, κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του.

Τι καλύπτει η επιδότηση των 5.000 ευρώ
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος του κόστους απόκτηση θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου, όπως:

 • Υγραερίου
 • Ηλεκτρικό
 • φυσικού αερίου
 • πάνελ υπερύθρων
 • αλογόνου

ή άλλο, αυτόνομο/μεμονωμένο ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

Ποιοι ΚΑΔ ενισχύονται
Οι ΚΑΔ προς ενίσχυση είναι οι:
56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10
56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20
56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30

5.000 ευρώ και για κατασκευή e-shop
Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μπορούν να επιδοτηθούν και να πάρουν άμεσα ποσά έως 5.000 ευρώ είτε για e-shop που… θα φτιάξουν στο μέλλον, είτε αν το δημιούργησαν από τις 18 Μαρτίου 2020 μέχρι και 21 Φεβρουαρίου!
Μέσω του προγράμματος e-Λιανικό θα χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% η δαπάνη για την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop): Τo συνολικό κονδύλι που θα διατεθεί γι’ αυτή τη δράση θα είναι 80 εκατ. ευρώ, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως θα το «μοιραστούν» σχεδόν 16.000 επιχειρήσεις.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το στοιχείο ότι δεν απαιτείται πλέον η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς στις επιχειρήσεις θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών αφού ενταχθούν, για να υλοποιήσουν το έργο τους.
Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει και εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη διαμορφώσει το ηλεκτρονικό τους κατάστημα εν μέσω πανδημίας και συγκεκριμένα εκείνες που το «έστησαν» από τις 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Στο πρόγραμμα e-Λιανικό όσες επιχειρήσεις μετέχουν διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019 και νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και μέχρι τις 7/11/2020.

Ποιες επιχειρήσεις είναι δικαιούχοι
Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά, είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης. Θα πρέπει οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
 2. Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες
 3. Να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive, να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 4. Να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.


Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Για τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα, απαιτείται η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω.

 • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις περί πλήρωσης της ιδιότητας ΜμΕ και περί πλήρωσης των απαιτήσεων σώρευσης.
 • Φορολογικά στοιχεία και έντυπα με εμφανείς τις ενδείξεις ηλεκτρονικής/έντυπής υποβολής τους.

Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και εντάσσονται στην Δράση.

Πηγή: patrastimes.gr