Στην υποβολή των «δηλώσεων Covid» στην ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να αποζημιωθούν για τα «κουρεμένα» κατά 40% ενοίκια του Νοεμβρίου, μπορούν να προχωρήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Το 50% της ζημίας που έχουν υποστεί, από τις απώλειες που είχαν για τα μειωμένα ενοίκια τα οποία εισέπραξαν από επιχειρήσεις και εργαζομένους, θα πιστωθεί αυτομάτως στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους έως τον Ιανουάριο του 2021, αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δηλώσεων.
Δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τα μειωμένα ενοίκια που κατέβαλαν για τον Νοέμβριο πρέπει να υποβάλουν:
Οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ
Οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας για την κύρια κατοικία τους ή και για την κατοικία του παιδιού τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη μακριά από την μόνιμη κατοικία.
Οι ναυτικοί που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης ναυτολόγησης για την κύρια κατοικία τους
Αφού, υποβληθεί η δήλωση ο πληττόμενος πρέπει να δηλώσει στο ΤΑΧΙSnet τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό της αποζημίωσης. Ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού αυτού πρέπει να είναι δηλωμένος στο TAXISnet και συγκεκριμένα στην εφαρμογή «Δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ», η οποία βρίσκεται στο μενού το οποίο εμφανίζεται μετά την είσοδο στο ΤΑΧΙSnet και μετά την επιλογή «Ο λογαριασμός μου».

Θα ακολουθήσει ο έλεγχος και η εκκαθάριση των «Δηλώσεων Covid» και στο τέλος η κατάθεση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών.

Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, η δήλωση Covid υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη που έχει υποβάλει τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει υποβληθεί «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» από όλους τους συνιδιοκτήτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η δήλωση, επίσης, θα πρέπει να υποβληθεί μόνο από έναν εκ των συνιδιοκτητών.

Όταν η δήλωση υποβάλλεται για λογαριασμό του εκμισθωτή, από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστή κληρονομιάς διορισμένο από το δικαστήριο, εκτελεστή διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, σύνδικο πτώχευσης σε περίπτωση πτώχευσης, προσωρινό διαχειριστή σε περίπτωση επιδικίας, μεσεγγυούχο σε περίπτωση μεσεγγύησης, επίτροπο ή κηδεμόνα ή δικαστικό συμπαραστάτη σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση, η υποβολή της γίνεται χειρόγραφα στη ΔΟΥ φορολογίας του εκμισθωτή

Πηγή: patrastimes.gr