Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» για την υποβολή αιτήσεων στον 6ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Σημειώνεται πως η κρατική ενίσχυση θα αφορά στην απώλεια τζίρου μόνο για το μήνα Ιανουάριο, με το συνολικό κονδύλι να αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ. Η υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος θα ξεκινήσει μέχρι την επόμενη Δευτέρα και οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου.

Το κατώτατο όριο ενίσχυσης για τους κλάδους που δεν παραμένουν κλειστοί με κρατική εντολή ανέρχεται στα 500 ευρώ και το μέγιστο ύψος ενίσχυσης στα 50.000 ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς εργαζόμενους θα λάβουν από 500 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την πτώση των εσόδων τους.

Ειδικά για την εστίαση και τους κλάδους που παρέμεναν κλειστοί στα τέλη Ιανουαρίου, το κατώτατο ύψος ενίσχυσης θα ανέρχεται:

*στα 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους,
*2.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1 έως 5 εργαζόμενους,
*4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζόμενους και
*8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζόμενους.

Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως την 31 η Ιουλίου 2021.

Ποια στοιχεία πρέπει να υποβληθούν

Η απόφαση για τον 6ο κύκλο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κάτωθι στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και τον Ιανουάριο 2021:

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ για κάθε μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν:

*τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,
* το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019,
* το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να τροποποιηθούν μετά την οριστικοποίηση της αίτησης. Δικαίωμα διόρθωσης έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υπάρξει μόνο για τα στοιχεία του μηνός Ιανουαρίου 2021.

Ο 7ος κύκλος

Υπενθυμίζεται πως η νέα επιστρεπτέα προκαταβολή έχει «σπάσει» σε δυο «κομμάτια», καθώς από το αρχικό κονδύλι 1,5 δις ευρώ, τα 500 εκατ. ευρώ θα «μοιραστούν» στον 6ο κύκλο και το υπόλοιπο 1 δις ευρώ στον 7ο, που θα ακολουθήσει μέσα στον Μάρτιο.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει εντός Απριλίου, ενώ θα συνυπολογιστούν τα ποσά που δόθηκαν στον 6ο κύκλο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η 7η ενίσχυση θα προβλέπει αυξημένα κατώτατα ποσά για την εστίαση και τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή εντός Φεβρουαρίου.

Το 50% της ενίσχυσης δεν θα επιστρέφεται.

mononews.gr

Πηγή: patrastimes.gr