Τα τρέχοντα και ιδιαιτέρως κρίσιμα ζητήματα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τον συνδικαλισμό, συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒΕΣΝΑ.

Συγκεκριμένα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τάχθηκαν ομόφωνα απέναντι στον νέο νόμο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις υπαίθριες συναθροίσεις, χαρακτηρίζοντάς τον αχρείαστο ενώ συμφώνησαν ότι αποτελεί μέσο καταστολής των αντιδράσεων αφού θίγει τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των ενεργών πολιτών για διαμαρτυρίες και για διαδηλώσεις, ακυρώνει στην ουσία τις κινητοποιήσεις και ποινικοποιεί τον συνδικαλισμό, επιχειρώντας τη ποδηγέτηση και τελικά την κατάργησή του.

Θέμα εκτεταμένης συζήτησης αποτέλεσε και η στάση της κυβέρνησης απέναντι στα φλέγοντα ζητήματα της οικονομίας, αφού τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ανεπαρκή και υποδεέστερα των περιστάσεων χωρίς να συμβάλλουν στην βελτίωση των οικονομικών αλλά αντίθετα ολοένα αυξάνει ο κίνδυνος για κλείσιμο των επιχειρήσεων και αύξηση της ανεργίας, αφού στην ουσία δεν στηρίζονται οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κι ενώ η πανδημία Covid -19 υφίσταται και επιδεινώνει την ήδη δύσκολη κατάσταση στις επιχειρήσεις, η κυβέρνηση δίνει την εικόνα πως βρίσκεται σε κατάσταση σύγχυσης, λαμβάνοντας αλληλοαναιρούμενα και αποσπασματικά μέτρα έναντι επιχειρήσεων που επλήγησαν, όπως οι Επισιτιστικές, επιβάλλοντας υπέρογκα πρόστιμα ή και κλείσιμο των επιχειρήσεων, μέτρα που δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία των πολιτών αφού ήδη παρατηρείται έξαρση των εισαγόμενων κρουσμάτων στην χώρα μας.

Για όλα τα παραπάνω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν ομόφωνα να γίνει προσπάθεια ενεργοποίησης των Σωματείων έτσι ώστε από Σεπτέμβρη να συνεδριάσει το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα προεδρεία των Σωματείων – μελών μας, προκειμένου οι ενέργειές μας να είναι συλλογικές με γνώμονα το κοινό συμφέρον το μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η έλευση του Φυσικού Αερίου με αγωγό στην πόλη μας, μετά από επίμονες προσπάθειες της Περιφέρειας, αποτελεί θετική εξέλιξη και δικαιώνει την πάγια και αμετάκλητη θέση της Ομοσπονδίας μας και του Δήμου Πατρέων για την έλευσή του με ορθόδοξο τρόπο, έναντι των άλλων φορέων της πόλης που υποστήριζαν τη μεταφορά του με τα αναχρονιστικά μέσα των πλοίων, των φορτηγών και των αποθηκών.

Πηγή: patrastimes.gr