Η πληρωμή των 400 ευρώ στους δικαιούχους θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2021

 Εντός του ερχόμενου μήνα και συγκεκριμένα μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 θα καταβληθεί η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ στους δικαιούχους. Πρόκειται για τη χορήγηση των 400 ευρώ από τον ΟΑΕΔ, σε κάθε μη επιδοτούμενο μακροχρόνια άνεργοεγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, που αποκτά την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από 1-3-2020 έως και 24 Νοεμβρίου 2020. 

Έτσι, από τον έλεγχο του ΟΑΕΔ διαπιστώνονται για κάθε δικαιούχο τα παρακάτω στοιχεία:

  • Η διατήρηση της ιδιότητας του μακροχρόνια άνεργου κατά τη δημοσίευση της παρούσας,
  • το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο,
  • ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
  • ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
  • ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).

Σημειώνεται, ότι οι δικαιούχοι οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα ως άνω στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ.

Πηγή: patrastimes.gr