Μπορεί η κυβέρνηση να διαφημίζει το πρόγραμμα «Γέφυρα», επιδότησης δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία, όμως η πραγματικότητα δεν είναι ρόδινη για τους κόκκινους δανειολήπτες, καθώς ένας όρος απειλεί να τους αποκλείσει.

Συγκεκριμένα, πέρα από τα άλλα αυστηρά κριτήρια (εισοδηματικά, περιουσιακά, αξίας α’ κατοικίας, υπολοίπου δανείου, απόδειξης των οικονομικών απωλειών από την πανδημία κλπ) οι οφειλέτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να έρθουν σε συμφωνία ρύθμισης με τις τράπεζες, για να λάβουν την 9μηνη κρατική επιδότηση.
Ο οδηγός που εξέδωσε σήμερα (3/8) το υπουργείο Οικονομικών με την ευκαιρία λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος αναφέρει ξεκάθαρα:

«Εφόσον το δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες σε καλούν για να προσκομίσεις τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό βαρών). Θα πρέπει να τα προσκομίσεις εντός 15 ημερών. Στη συνέχεια οι τράπεζες σου παρέχουν μία ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών. Έχεις το δικαίωμα να δεχθείς ή να απορρίψεις τη ρύθμιση αυτή. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και βιώσιμη, δηλαδή να μπορείς να την εξυπηρετήσεις, σύμφωνα με τις παρούσες οικονομικές σου δυνατότητες. Για να λάβεις την επιδότηση, θα πρέπει να έχεις συμφωνήσει σε μια ρύθμιση σε συνεργασία με την τράπεζα και να υπογράψεις τη σχετική σύμβαση έως 31/12/2020».

Αν ληφθεί υπόψη ότι χιλιάδες κόκκινοι δανειολήπτες, η μεγάλη πλειονότητα, δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο πρόγραμμα προστασίας πρώτης κατοικίας που έληξε στις 31 Ιουλίου, είτε γιατί οι τράπεζες δεν ασχολήθηκαν με τις προτάσεις τους, είτε γιατί δεν επήλθε συμφωνία στις διαπραγματεύσεις, γίνεται αντιληπτό ότι η προϋπόθεση θα θέσει εκτός επιδότησης πολύ μεγάλο μέρος οφειλετών.

Ταυτόχρονα, οι τράπεζες με «καρότο» την κρατική επιδότηση και μοχλό πίεσης την προϋπόθεση συμφωνίας, μπορούν να εξωθήσουν κόκκινους δανειολήπτες σε ρυθμίσεις που δεν θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν για πολύ, επιτείνοντας τον φαύλο κύκλο.

Υπενθυμίζεται, ότι το «Σin» έχει αποκαλύψει και άλλη μιά αποτρεπτική διάταξη του σχετικού νόμου, σύμφωνα με την οποία οι δανειολήπτες υποχρεούνται για διάστημα 6-18 μηνών, μετά τη λήξη της 9μηνης συνεισφοράς του δημοσίου, να είναι συνεπείς στις δανειακές υποχρεώσεις τους. Αν κάποιοι δεν είναι, κηρύσσονται αναδρομικά έκπτωτοι του προγράμματος και το δημόσιο απαιτεί να του επιστραφεί (και με τόκο 2%) το σύνολο του ποσού της επιδότησης, έχοντας το δικαίωμα να φθάσει μέχρι και σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (κατασχέσεις κινητών και ακινήτων κλπ).

Για τους πράσινους δανειολήπτες τα πράγματα είναι πιό απλά σε σχέση με την κρατική επιδότηση. Όπως αναφέρεται στον οδηγό του ΥΠΟΙΚ: «Εφόσον το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες προβαίνουν σε ειδικούς ελέγχους και στη συνέχεια αποστέλλουν τον αριθμό λογαριασμού (IBAN), όπου το Κράτος καταβάλλει την επιδότηση. Η καταβολή της επιδότησης ξεκινά με τη λήξη της αναστολής πληρωμών, που ενδεχομένως έχει χορηγηθεί από την τράπεζα, αλλά το αργότερο έως 31/12/2020».

Οι επιδοτήσεις
Οι αναλογούσες επιδοτήσεις στις τρείς κατηγορίες δανείων κύριας κατοικίας είναι οι εξής:

Κατηγορία δανείου 1ο τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο
Εξυπηρετούμενο δάνειο (μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 600 Euro) 90% 80% 70%
Μη εξυπηρετούμενο δάνειο, που δεν έχει ακόμη καταγγελθεί (μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 500 Euro) 80% 70% 60%
Μη εξυπηρετούμενο δάνειο, που έχει ήδη καταγγελθεί (μέγιστη μηνιαία επιδότηση: 300 Euro) 60% 50% 30%

Πηγή: patrastimes.gr