Ξεκινά στις 12 Απριλίου η εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov -KYC)», που θα βάλει τέλος στις αναγκαίες πια γραφειοκρατικές μεθόδους επικαιροποίησης στις τράπεζες.

Η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή καθιστά δυνατή, κατόπιν ρητής και ειδικής συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου, την αυτόματη αποστολή των απαραίτητων στοιχείων του καθένα, στις τράπεζες συνεργασίας τους.

Έτσι, αντί να πάτε τα δικαιολογητικά στο κατάστημα ή να τα ανεβάσετε μέσω του e-banking, θα αρκεί η συγκατάθεσή σας για διαβίβασή τους στην τράπεζα, μέσω της νέας εφαρμογής.

Ποια στοιχεία αντλούνται

Οι κατηγορίες των δεδομένων του φυσικού προσώπου που μπορούν να αντληθούν και να διαβιβάζονται, είναι οι εξής:

  • Στοιχεία ταυτότητας
  • Στοιχεία επικοινωνίας
  • Στοιχεία εισοδήματος
  • Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου στο Δημόσιο
  • Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  • Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας επιτηδευματία

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής

Η διαβίβαση των παραπάνω στοιχείων ισχύει μόνον για τη διενεργούμενη κάθε φορά άντληση των δεδομένων που ζητά η τράπεζα και μόνο για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, κατά την οποία χορηγήθηκε συγκατάθεση.

Η διαδικασία για τη χρήση της εφαρμογής είναι η εξής:

1. Η τράπεζα ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της τον πελάτη της για την υποχρέωση να επικαιροποιήσει / επαληθεύσει τα στοιχεία του.

2. Αφού ενημερωθεί για τις κατηγορίες δεδομένων που χρειάζεται η τράπεζα, του δίδεται η δυνατότητα να επιλέξει την υπηρεσία eGov-KYC ως τρόπο επικαιροποίησης/ επαλήθευσης.

3. Για την είσοδο στην υπηρεσία eGov-KYC, το φυσικό πρόσωπο κάνει χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων του Taxis ή άλλους τρόπους ισχυρής αυθεντικοποίησης.

4. Η υπηρεσία eGov-KYC προβάλλει στο φυσικό πρόσωπο τις κατηγορίες και τα ειδικότερα πεδία των δεδομένων που θα διαβιβαστούν στην τράπεζα, ύστερα από ρητή και ειδική συγκατάθεση του φυσικού προσώπου.

5. Πριν τη χορήγηση της συγκατάθεσης, η υπηρεσία eGov-KYC παρέχει στο φυσικό πρόσωπο τη δυνατότητα επισκόπησης των δεδομένων του.

6. Εφόσον το φυσικό πρόσωπο δώσει ρητή και ειδική συγκατάθεση στην υπηρεσία eGov-KYC, ανακατευθύνεται στο περιβάλλον της τράπεζας και τα δεδομένα αντλούνται και διαβιβάζονται χωρίς να κάνει τίποτα άλλο.

Πηγή: patrastimes.gr