Μπορεί τον Απρίλιο του 2021 να μειώθηκαν κατά 93 εκατ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου σε ετήσια βάση, κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη με τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς την εφορία. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το α΄ τρίμηνο του 2021, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 3,4 δισ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά στο τέλος Απριλίου στα 109,1 δισ. ευρώ, σε σχέση με το τέλος Απριλίου 2020. Κι όχι μόνο αυτό 1 στους 4 οφειλέτες χρωστά στην εφορία κάτω από 50 ευρώ.

Όπως τονίζεται στην έκθεση, από τους 3.937.848 οφειλέτες της εφορίας, οι 853.435 χρωστούν ποσά έως  50 ευρώ. Ο αριθμός των οφειλετών με χρέη έως 10 ευρώ εμφανίζεται μειωμένος κατά 86.076, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη διαγραφή, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020, οφειλών από την ΑΑΔΕ σε οφειλέτες με χρέη ύψους έως και 10 ευρώ. Ωστόσο εμφανίζονται ακόμα 349.877 πολίτες να χρωστούν κάτω από 1 ευρώ.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής διαπιστώνεται αύξηση τόσο στο πλήθος των οφειλετών, όσο και στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο. Πιο συγκεκριμένα, το 32,2% των οφειλετών χρωστά από 50 έως 500 ευρώ, και μάλιστα μέσα σε ένα χρόνο ο αριθμός αυτών αυξήθηκε κατά 48.799 προσθέτοντας ληξιπρόθεσμο ποσό ίσο με 7 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος χρέους άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 2,5 δις ευρώ). Ο αριθμός όσων οφείλουν αυξήθηκε κατά 236 πρόσωπα. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών.

Οι επιχειρήσεις είναι εκείνες που κυριαρχούν στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου για οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,8 δις ευρώ σε σχέση με το τέλος Απριλίου 2020, ενώ το ύψος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου τους άγγιξε τα 63,4 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τετραμήνου του 2021. Όσον αφορά το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.195, καθώς αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 160 νομικά πρόσωπα.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοσίου

Στο τέλος Απριλίου 2021 καταγράφηκε μείωση των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου κατά 93 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020. Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώθηκαν κατά 37 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 1,745 δισ. ευρώ και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν κατά 56 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 570 εκατ. ευρώ.

Κατανομή πλήθους οφειλετών με χρέη προς την Εφορία

Εύρος

οφειλής

(ευρώ)

Πλήθος ΑΦΜ οφειλετών 1ο τετράμηνο 2020 Πλήθος ΑΦΜ οφειλετών 1ο τετράμηνο 2021 Μεταβολή πλήθους οφειλετών
<50 931.837 853.435 -78.402
50-500 1.218.394 1.267.193 48.799
500-10.000 1.462.676 1.499.793 37.117
10.000-100.000 259.236 270.245 11.009
100.000-1.000.000 36.787 38.665 1.878
>1.000.000 8.281 8.517 236
Σύνολο 3.917.211 3.937.848 20.637
Πηγή: ΑΑΔΕ

   Κατανομή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία, σε εκατ. ευρώ

Εύρος

οφειλής

(ευρώ)

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

1ο τετράμηνο 2020

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

1ο τετράμηνο 2021

Μεταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών
<50 9,6 9,7 0,1
50-500 268,6 275,6 7,0
500-10.000 3.497,1 3.599,2 102,1
10.000-100.000 7.182,8 7.518,0 335,1
100.000-1.000.000 9.970,4 10.424,4 454,0
>1.000.000 84.725,7 87.259,0 2.533,3
Σύνολο 105.654,3 109.085,9 3.431,6
Πηγή: ΑΑΔΕ

Πηγή: patrastimes.gr