Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης με επιστολή του στον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, ζητά την έγκριση πρόσληψης 190 εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου, με πλήρες ωράριο εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες καθαριότητας, λόγω της πανδημίας από τον covid 19.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος, αναφέρει τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Σας γνωρίζουμε ότι, ο Δήμος μας έχει  διακόσια πενήντα επτά (257) σχολεία Πρωτοβάθμιας (Α/θμιας) και Δευτεροβάθμιας (Β/θμιας) εκπαίδευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας που θα έχουμε την ερχόμενη σχολική χρονιά, λόγω της πανδημίας από τον covid 19 και την εμπειρία μας από την προηγούμενη σχολική χρονιά, καταλήξαμε ότι για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών συγκροτημάτων, απαιτούνται: α) Για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκατόν εννέα (109) εργαζόμενοι, πλήρους ωραρίου και β) Για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ογδόντα ένα (81) εργαζόμενοι, πλήρους ωραρίου.

Σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τον προαναφερόμενο αριθμό εργαζομένων για πρόσληψη και τη διασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης.

Περιμένουμε άμεσα την έγκρισή σας  για να προχωρήσουμε την προκήρυξη στα χρονικά όρια που ορίζονται από την υπ’ αριθ. 50175/07-08-2020 ΚΥΑ».                                                                                

Πηγή: patrastimes.gr